Tartu Ülikooli Kliinikumi lehelt võetud väljavõte glioblastoomist

Foto: School of Medicine UTAS
Foto: School of Medicine UTAS

ETF8862 (2011-2013)Multiformne glioblastoom: võimalused parandamaks kiiritus- ja keemiaravi efektiivsust. Grandihoidja Jana Jaal. Annotatsioon: Multiformne glioblastoom (MGB) on kõige agressiivsem aju tuumor. MGB ravitulemused on siiani ebarahuldavad: patsientide keskmine elulemus on lühem kui 1 aasta ning 99% haigetest surevad lokaalse retsidiivi tõttu ajukoes. MGB on oma iseloomult äärmiselt radioresistentne haigus, sest postoperatiivse kiiritusraviga on võimalik saavutada ainult haiguse lühiajaline stabilisatsioon mõneks kuuks. Seetõttu on ülimalt oluline parandada läbiviidava kiiritusravi efektiivsust ning leida uusi võimalusi ravitulemuste parandamiseks. Kasvajarakkude radioresistentsuseni ja seeläbi nende kontrollimatu proliferatsioonini viib kompleksne mehhanism. Eelnevad in vitro ja vähesed in vivo uuringud on näidanud epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR), vaskulaarse endoteliaalse kasvufaktori retseptori (VEGFR), insuliinisarnase kasvufaktori retseptor 1 (IGF-1R), PI3 kinaasi signaali transduktsiooni tee (PI3k) ning Hedgehog signaali transduktsiooni tee osalust radioresistentsuses. Viimase puhul on näidatud osalust just MGB „tüvirakkude” äärmuslikus radioresistentsuses. Uuringu peab heaks kiitma Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee. Uurimistöö käigus on plaanis kasutada nii retrospektiivseid kui ka prospektiivseid andmeid. Töö käigus kogutakse koeproove edasisteks laboratoorseteks analüüsideks. Patsientidest moodustatakse grupid: MGB haiged, keda on ravitud 1996-1998, 2006-2008 ning 2011-2012 (kokku max 200 pt). Prospektiivselt kaasatud patsiendid peavad allkirjastama uuringus osalemise nõusoleku vormi. Kõik patsiendid saavad standardset postoperatiivset kiiritusravi või radiokemoteraapiat ning allutatakse järelkontrollile. Esimeseks töö eesmärgiks on hinnata MGB lokaalsete retsidiivide asukohta ning selle seost kiiritusravi sihtmahuga. Teiseks eesmärgiks on hinnata MGB haigete elulemust. Kolmandaks eesmärgiks on hinnata erinevate radioresistentsust põhjustavate markerite (EGFR, VEGFR, IGF-1R, Hedgehog, PI3k) ekspressiooni kasvajakoes ja alati kui võimalik, siis ka ümbritsevas normaalses koes. Lisaks on plaanis hinnata EGFR geeni mutatsioonide olemasolu. Neljandaks uurimistöö ülesandeks on leida radioresistentsust põhjustavad markerid, mille üleekspressioon on seotud halvema ravivastusega ning seeläbi lühema elulemusega. Töö põhiliseks eesmärgiks on välja selekteerida need markerid, mis võiksid omada potentsiaali MGB ravivastuse parandamisel ning mille blokeerimist kiiritusraviga samaaegselt võiks edasi uurida kliinilistes I/II faasi uuringutes.

Mida kujutab endast glioblastoom saab lugeda veel Wikipeediast.

Novaator kirjutab sellest et just kaks geeni põhjustavad glioblastoomi.

Loe, kuidas looduslikult glioblastoomi ravida.

Allikas: Tartu Ülikooli Kliinikum

Eelmine artikkelTaevalik ja tervislik porgandikook meie moodi
Järgmine artikkelJooga – kunst või treening?
Kõik tuleb sinuni siis, kui selleks on õige aeg ja mil oled selleks vaimselt ja füüsiliselt valmis...

JÄTA OMA VASTUS

Palun lisa oma kommentaar
Palun sisesta oma nimi