Reikist

0
1856

Reiki, kõige laiemalt vaadates, on mõiste, mis võtab kokku erinevad nn energia tervendavate omaduste kasutamise ja nendest aru saamise meetodid.

Jaapani keelses sõnas Reiki silp Rei tähendab “Universumi vaim” ja viitab hinge vaimsele mõõtmele, kõrgemale teadvusele. Ki tähendab “Elujõu energia, mis voolab läbi kõige elava”. Koos need kaks silpi moodustavad mõiste, mis väljendab tasakaalustatult, ühtsuses toimivaid Kõrgemat teadvust ja Elujõu energiat. See on kõige elava loomuliku eksistentsi alus.

dr-mikaousui-1

“Käte abil tervendamise” mitmeid erinevaid tehnikaid on inimesed tundnud tuhandeid aastaid.

Võime häälestuda enda olemasolu sageduslikult kõrgemate olemise tasanditega on sünnipäraselt loomuomane igale inimesele aegade algusest peale ning intuitiivselt olnud kasutuses kõigil aegadel, kas seda siis on teadvustatud või mitte.

Kitsamalt Reiki kui ühe konkreetse loomuliku tervendamise meetodi teadvustamine laiemale üldsusele leidis aset Jaapanis Mikao Usui poolt, kes elas 19 saj. lõpus, 20.saj alguses.

Usui loomuliku tervendamise meetod – Reiki – on väga lihtne, kuid sellele vaatamata tõhus meetod, mille kasutamine on kergesti õpitav igale soovijale. Reiki on pehme tervendav energia. Üks sellistest, mida saab kasutada ühtviisi edukalt nii enese kui ka teiste abistamisel.

Universum, või see, mida me tunnetame kui maailmaruumi meie ümber, on täidetud kõike hõlmava, ammendamatu olemasolu

avaldumisega. See on seesama ürgne viljakas kosmiline allikas, mõte, tahe, elu, energia, mis võimaldab meile meeleliselt tajutava eksistentsi vormi maailmas.

Reiki on mõte Üks olemisest Endaga, ta on loomulik tervendav ühendus enda elu lättega, mida võib tajuda pehmelt voolava energiana läbi reiki vahendaja käte. Tema toime on vastavuses sellega, mida vastu võtja vajab, ning millist muutust ta on antud hetkel valmis oma teadvuses aktsepteerima.

Reiki “kuulub” igaühele, kes on valmis aktsepteerima Mõtet, sel viisil on ta “parandavate käte” kingitus.

Reikit võib edastada igas olukorras: kodus, haiglas, transpordis ­ kõikjal, kus inimest on tabanud õnnetus, haigus, trauma, vahetult õnnetusjuhtumi toimumispaigas, kusjuures ta ei vaja mingeid täiendavaid vahendeid, peale käte.

Reiki energiat vahendatakse raviseansil käte peale panekuga. Reiki saaja lamab mugavas asendis. Lõõgastumist soodustab ka vaikne muusika. Seanss kestab tavaliselt 60 min.

Reikile vastunäidustusi ei ole.

JÄTA OMA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here