Hingepeegel.ee on iseseisev ja sõltumatu veebileht inimestele keda huvitavad loomulik ja looduslik tervis, teadlikud eluviisid, teadvuse laiendamine ja tõstmine, alternatiivravi võimalused ja võime mõelda mitte kastist väljapoole vaid arusaam, et kasti kui sellist ei olegi olemas.

Hingepeegel sai ellu kutsutud peidus oleva informatsiooni levitamiseks ja selle tegijad tegutsevad vaid heast tahtest ja rangelt vabatahtlikkuse alusel ja ei vastuta kodulehel leitava sisu õigsuse eest ega anna sellele hinnanguid.
Kõikide nõuannete, teenuste ja toodete kasutamine on lugeja enda vastutusel.

Meditsiiniline aspekt:
Kodulehel leitava materjali eesmärk ei ole jagada meditsiinilisi soovitusi, diagnoose ega ravi. Artiklites esindatud vaated ei pruugi väljendada Hingepeegel.ee tegijate isiklikke seisukohti.

Kodulehel esiatud materjal ei ole absoluutne TÕDE!

Küll aga üritame siin anda pisut teistsuguseid vaatenurki nii üldlevinud kui ka suurema avalikkuse eest peidus olevatele teemadele. Osa materjalist on tõlkematerjal, seega ei ole tihti tegemist postituse autori enda seisukohtadega.

  • Artikleid ja materjali saadavad autorid vabatahtlikkuse alusel.
  • Info jõuab meieni läbi vaba (hetkel veel) interneti.
  • Võõrkeelse info anname edasi vabas tõlkevormis.
  • Kõigil on õigus oma arvamusele.
  • Keegi ei väida, et avaldatud materjal on tõde või väär.
  • Järelduste tegemiseks kasutab igaüks ise oma mõtelmisvõimet.

Asjata ei soovitata olla avatud. Avatud võimatule.

Materjali jagamine

Kodulehel leitav avalik materjal on vabalt jagatav kõigile tingimusel, et ei kopeerita üle 1/3 artikli sisust ning lisatakse viide hingepeegel.ee originaalallikale.

Finantseerimine

Hingepeegel.ee kodulehte hoitakse üleval tegijate omast entusiasmist, sümboolse reklaamitulu ja lugejatepoolsete annetuste abil.

Meditsiiniline aspekt

Kodulehel leitava materjali eesmärk ei ole jagada meditsiinilisi soovitusi, diagnoose ega ravi. Artiklites esindatud vaated ei pruugi väljendada Hingepeegel.ee tegijate isiklikke seisukohti.