Et teaks valida – allika tõeline loomismehaanika

Inimkonna ja planeedi olukord peegeldab suurema draama arengut. Inimkond on aga jäetud asjasse mittepühendatu ossa. Miks on meid sellest teadmisest eemal hoitud? Mis on see, mida me teha suudaksime, kui oleksime asjasse pühendatud? Kujutlegem hetkeks, mis võiks juhtuda, kui suurem hulk inimesi teaksid Allika tõelist loomismehaanikat ja selle kaasloovat jõudu...

3
5804

[vimeo 80456239 w=640 h=360]

Kryst-spiraal.

Kryst-spiraal baseerub Kathara võrgustikul.

Sõnad Kryst/Krist/Kristos/Cristos/Allah tulenevad esimesest seitsmest kuuldavast toon-koodist: Ka Ra Ya Sa Ta Ha La.

Sõna Kathara baseerub kolmel toonil ( Ka-valgus, Tha-heli, Ra-Üks ).

Kathara struktuurid roteeruvad ümber ühise tuum-aatomi ja laienevad sealt edasi.

Foto: auroramaa.ee

 

Tuum-aatom on Kryst-spiraali keskmeks. Spiraal hoiab oma keskmega ühendust igas astmes. Kryst-spiraali punktid on ühenduses keskmega läbi Kathara võrgustiku peatelgede. Peatelgede otsapunkt loob spiraali „käe”.

Kryst-spiraal laieneb √2 = 1.414 korda iga 45° rotatsiooniga või 2 korda iga 90° rotatsiooniga. Number 2 on Kryst-spiraali võtmeks, mis tuleneb Kathara struktuuri kõrguse ja laiuse suhtest.

Foto: auroramaa.ee

Kryst-spiraal tekitab sujuvalt laieneva spiraali,
mis näeb samasugune välja igal tasandil –
makrokosmosest kuni mikrokosmoseni.

Krystik struktuurid toetavad avatud elavaid
universume, kus on täielik ühendus kõrgemate
dimensioonidega ja otsene ühendus läbi
keskme Allikaga.

Kryst-spiraali numbrid:

Foto: auroramaa.ee

Järgarvude suhe on 2, mis on Kryst-spiraali suhtarv. Kryst-spiraali saab luua läbi nii liitmis- kui ka korrutustehte. Selline kõikide eelnevate numbrite kaasamine ja liitmine on peamine Kryst-spiraali tunnusomadus. Iga number on kõikide eelnevate Kryst-spiraal numbrite summa pluss ühtsus-tervik.

Kryst-spiraalil on väga korrapärane spiraalstruktuur ja lihtne matemaatika. Spiraali numbrijada suureneb läbi kõikide eelnenud numbrite liitmise, mitte ainult kahe eelmise numbri liitmise nagu seda on Fibonacci jada, mis loob progressiivselt suureneva isolatsiooni ja eraldumise keskmest-Allikast.

Kryst-spiraal on sümmeetriline, keskpunktne ja joondunud Kathara-struktuuriga, mis selle spiraali loob.

Fibonacci spiraali numbrid.

Foto: auroramaa.ee

Metatroonilikud struktuurid on Krystik struktuuride moonutatud vormid. Metatroonilikud piiratud elustruktuurid viivad kõrgematest dimensioonidest ja Allikast eraldumiseni. See omakorda juhib isoleeritud, kinnise ja sureva universumini.

Algab 0&1, liigub edasi paarikaupa numbreid liites. Iga järgnev number on kahe viimase numbri summa. Iga numbripaari omavaheline suhe läheneb kuldlõike suhtele, 55/34=1.618..

Iga number omab ühendust AINULT viimase kahe numbriga. Seetõttu tekib pidevalt suurenev eraldatus Allikast. Fibonacci jada iseloomujooneks on suurenev numbrijada mille iga järgmine number saadakse kahe eelmise numbri „allaneelamise” teel.

Kui me mõtleme numbritest kui energiahulkadest, siis Fibonacci jadas on vaja kaks numbrit kokku liita ja „ära tarvitada”, et saaks tekkida järgmine number. Alles ei jää midagi. Eelnenud numbrid muutuvad lõplikeks numbriteks, mis peavad kaduma või „surema”, et uus number saaks sündida. Seega, kõik Fibonacci jadas olevad numbrid kujutavad endast piiratuid/lõplikke (i.k. finite) energiavorme, mis saavad „ära tarbitud” ja lakkavad olemast, et uus generatsioon saaks tekkida.

Fibonacci spiraal.

See on piiratud energiahulga ümbertöötlemine, et luua kasvu. Mitte kasv läbi iseloova jõu. Seega kätkeb Fibonacci jada mehaanika endas omadusi, mis põhinevad piiratud elu kasvu- ja laienemistsüklil, mitte orgaanilisel, igavesel elul.

Fibonacci jada spiraalmustrit võib leida looduslikes energiastruktuurides ja bioloogilistes vormides, mida on paljudes, kuid mitte kõigis eluvormides praegusel Maal.

Võrdlus.

Foto: auroramaa.ee

Kathara struktuuri sisemine muster on rikkalikum kui kuldlõike ruudud või ristkülikud. Kathara struktuuril on välispidine laienemine ja tagasipöördumine keskmesse. Kuldlõike ja Fibonacci spiraalil ei ole otsest ühendust oma keskustega. Nad vajavad väliseid struktuure enda liikumises hoidmiseks ja pidevalt eemalduvad Allikast.

Esimestel astetel ei ole Fibonacci spiraal õige spiraali kujuga. Kui see laieneb, väljendab see kuldlõiget ainult ligikaudu. Samuti puudub sisemine spiraal, mis tähendab, et puudub võimalus pöörduda tagasi keskmesse.

Foto: auroramaa.ee

Soovid Hingepeegli tegevust TOETADA?
IGA KOLME KUU TAGANT: 31. märts, 30. juuni, 30. september ja 31. detsember, LOOSIME oma toetajate vahel tänutäheks välja suuremad ja väiksemad meened.
Tulgu iga sinu poolt jagatud energiapanus sulle vähemalt 10x tagasi, sest sellised on külgetõmbeseaduse reeglid.

Seda saad teha siin ja võtab vaid hetke. Täname!

3 KOMMENTAARI

 1. Et teaks valida – allika tõeline loomismehaanika.
  valida valik – kas see on mõistlik.
  et teaks valida teadmatusest – loomis mehhaanika /nii/ loovast mõttest – mehanism mõttest sest sel moel avaldub siia esitletud matrix mõte.
  kas see on tõeline – ei – oletan et ka teie mõistate.
  mõistate et loomis alges on rohkem mõtteid meile.
  meile mil esindame endina erinevaid loome algeid – loo me – mõttena.
  samas küsiks mis on sõnastus loom-e mil siin pole tegu loo’mise mõttega – on tegemist loom mõttega mis on ka tehnilise mõtte tagamaa.
  taga maa – mis see veel on.
  ja siit jätaks kommenteerimise ütlus suuna enda blogisse.

JÄTA OMA VASTUS

Palun lisa oma kommentaar
Palun sisesta oma nimi