Elulille küsitav kasulikkus

0
11998

Soov mõista inimeste tegelikku olukorda on täitnud paljude inimeste südameid ning meeli. Soov mõista toimuva eesmärki on tänaseks meid üle ujutanud suure hulga erinevate paradigmadega, “kiirelt korda lahendustega” ja “ümbertöödeldud tõdedega”. Kõik need mitte ainult ei väida, et rahuldavad meie vajadust mõista, miks meie maailm on selline nagu see on… vaid ka seda, et annavad vahendid, mille kaudu võib jõuda käegakatsutava ja avarduva eneseväljenduseni. Raamat raamatu järel, töötuba töötoa järel…aga ikka on nii paljud küsimused jäänud vastuseta. Elu põhialustest on endiselt piiratud teadmised!

Näib, et tänapäeva inimesed on vaikimisi omaks võtnud seisundi, mis viitab jõuetusele ja fataalsusele. Selle asemel, et turgutada enda vaimseid teadmisi ja isiklikku sõltumatust, on paljud inimesed hakanud hoopis ülistama “Jumalat”, “gurusid”, „ingleid“ või “tulnukaid” vabaks saamise ainsa mõistliku vahendina. Või siis neid vastavalt halvustama – mõlemad teed toetavad lootust ja usku välise päästja vajadusse.

Kuldlõikest ja Elulillest on kirjutatud mitmeid raamatuid. Tuntum neist vast „Elulille iidne saladus“. Elulille sümbol on laialdaselt kasutusel – ehetel, riietel, piltidel, veekannudel jne. Isegi ETV Terevisiooni sisekujunduses.

etv
Foto: http://etv.err.ee/l/meelelahutus/terevisioon

Metatrooniline elupuu

On olemas esoteerilised õpetused, mida võib koosvõetuna nimetada Metatroonilisteks õpetusteks. Need kujutavad endast kõrvalekaldumist varasematest Krystsetest õpetustest.

elulille_küsitav_kasulikkus_02 elulille_küsitav_kasulikkus_03Täpsemini rääkides on Metatrooniline elupuu saadud varasemast ja täiuslikust 12 keskusega Kathara võre puust. Võrreldes seda Kathara võrega näeme, et Metatroonilisel elupuul puuduvad keskused 8 ja 12. Need on võre võtmetähtsusega ühenduspunktid. Keskus 12 on ühenduspunktiks järgmise tasandiga ülespoole kosmilises struktuuris.

Metatroonilise elupuu võres moodustab keskus 5 uue valekeskuse. See erineb kesksest tuumaatomist Kathara võre keskel, keskuse 6 ja 7 vahel.

elulille_küsitav_kasulikkus_04Metatrooniline elupuu on seotud „lillemustriga“. Selles on oma tähenduslikkus, sest see teeb võre kitsamaks kui on esialgne Kathara võre. Laiust on vähendatud 87%-le esialgsest laiusest.

elulille_küsitav_kasulikkus_05.jpgKeskus 1 on tõmmatud allapoole, et sobituda lillemustriga. Elupuu kõrguse ja laiuse suhe on 2 asemel 4/ruutjuur 3 = 2,3. See moonutab elupuu tasakaalu ja proportsioone. Elupuu vertikaalne sümmeetria on rikutud. Teiste sõnadega, selle ülemine osa erineb märkimisväärselt alumisest.

Elulilles on sekstantmoonutus, kus lootose õielehed on tõmmatud kaugemale loomulikust avanemisest ja lukustuvad sunnitud 60º juures. See püüab elujõu energiavõresse lõksu.

Ka peatab see korrapärase hingamise ja takistab värske voolu hoovamist keskmest ja selle järgnevat tagasipöördumist Allikasse. See 60º lukustusega õielehekomplekt annab Metatroonilise elupuu aluseks oleva lillemotiivi.

elulille_küsitav_kasulikkus_06Iga selline lilleüksus esindab lõksupüütud eluenergia kogumit. Need kattuvad, moodustades kõrval näidatud võremustri. See esindab pigem staatilist elujõuvälja kui loomulikku hingamissüsteemi ühendusega Allikasse. Metatroonilise elupuu kõik keskused lasuvad omakorda  ühel neist lilleüksustest ja saavad neilt ülalpidamise. Metatroonilise elupuu keskused on nihutatud, selleks et katta lillemustrit. See viib oluliste moonutusteni võres.

elulille_küsitav_kasulikkus_07.jpgSellist 60º lukustatust kirjeldavad ka Masaru Emoto poolt tehtud veepildid, mis on laetud nö positiivse sõnumiga. Ning struktureeritud ehk heksagonaalne vesi järgib samasugust struktuuri.

Algne Kathara võre on oma keskuse suhtes täiesti sümmeetriline. Kathara elupuu on põhiline ja väga praktiline struktuur loomes. See kannab kogu Kosmose krüpteeringut ehk tuumšablooni ja loob baasstruktuuri  paljudimensioonilisele ajamaatriksile. elulille_küsitav_kasulikkus_08.jpgSelle struktuur ja proportsioonid on aluseks loomulikule loomele. Iseäranis on Kathara elupuud võimelised sobituma otsakuti 90º nurga all, tekitades kohaliku universumi 4 ajamaatriksit, nagu seda on diagrammilt näha. See on võimalik Kathara võre ülemise ja alumise osa omavahelise sümmeetria ja keskuste nurkjoondumiste tõttu.

elulille_küsitav_kasulikkus_09.jpgKathara võresid võib asetada 90º all veatult kokku, sest nende keskmine osa on täpne ruut. See teeb võimalikuks normaalse vastastiktoime universumi ainelise osa ja selle paralleelse antiainelise osa vahel. Seda on näitlikustatud kokkuasetatud võredega kõrvalasuval diagrammil.

elulille_küsitav_kasulikkus_10.jpgMis juhtub, kui püüame sobitada samasugusel viisil Metatroonilisi võresid? Siit näeme, et Metatroonilisi võresid ei saa ülemise ja alumise osa vahelise sümmeetria puudumise, puuduvate keskuste ja nurkade moonutuste tõttu sobitada 90º all tipp-tipuga kokku. See tähendab, et loodu erinevad tasandid, mis põhinevad sellistel struktuuridel, ei suuda end üksteisele avada. Need ei võimalda minna vabalt ühelt tasandilt teisele.

Samuti, kui püüame asetada Metatroonilisi võresid 90º all vahetult teineteise peale, siis näeme, et kahe võre keskused ei sobitu süsteemipäraselt kokku. Sümmeetria puudumine ja keskuste erinev asetus horisontaal- ja vertikaalsuundadel ei toeta joondumist ka siin. Võre proportsioonide moonutused avaldavad siin tõsist mõju.

elulille_küsitav_kasulikkus_11.jpgSee tähendab, et ainelised ja paralleelsed antiainelised võred kohalikus universumis ei saa selliste võrede mõju all loomulikul viisil vastastikku toimida.

Sellised tingimused viivad suletud ja eraldatud universumini. Algselt see nii ei alanud ega olnud sellisena ka mõeldud.

Lootoshingamine

elulille_küsitav_kasulikkus_12.jpgKathara võre on elav struktuur. See on seotud vahetult Allikaga läbi keskse tuumaatomi ja on selle punkti kaudu Allikaga jätkuvas vastastiktoimes. Kathara võres on loomulik hingamismuster, mis tõmbab elujõu voolu Allikast läbi keskuse. See jaotab seda voolu võre kaudu ja suunab voolu keskuse kaudu tagasi Allikasse. Seda nimetatakse Lootoshingamise mustriks ja on kujutatud kõrvalasuval diagrammil.

Õielehed esindavad selle hoovuse voolusid ning neid nimetatakse Lootose õielehtedeks. Sissehingamisel sulguvad 45º all olevad välised õielehed kummalgi pool keskelasuvate vertikaalsete õielehtede ümber. Väljahingamisel avanevad need jällegi kuni 45º-ni kummalgi pool võre keskset vertikaaltelge. Seega sulguvad 9-nda ja 10-nda keskuse õielehed ümber 11-nda keskuse õielehe sissehingamisel ja avanevad taas väljapoole väljahingamisel. Alumised õielehed liiguvad sarnaselt ja sünkroonselt ülemiste õielehtedega. Õielehtede faasimine tõmbab väljahingamisel eluenergiat keskusest ja viib selle sissehingamisel tagasi. Sellist faasimist ei võimalda 60º lukustuses olevad elulille õielehed.

elulille_küsitav_kasulikkus_13.jpgVälised õielehed avanevad ainult max 45º-ni kesksest vertikaalteljest. See on tähtis. See võimaldab ruumil keskuste 6 ja 7 asendite juures sellele vastavate õielehtede jaoks faasida paralleelvõrega 90º joondumises. Need kaks paralleellootose õielehekomplekti faasivad rütmiliselt, nii et üks komplekt on avatud ja teine samal ajal suletud, ning vastupidi.

Krystsed struktuurid toetavad avatud elusat universumit kõikide kõrgemadimensiooniliste ühendustega ja otseühendusega Allikaga läbi keskme. Need tulenevad Kryst Koodist, mis sisaldavad algset soovi loomise järele, nagu see väljendub Kathara elupuus, Kristallspiraalis ja neist tulenevates struktuurides.

Metatroonilised struktuurid viivad kõrgemate dimensioonide ja Allikaga ühenduse katkemiseni. See omakorda viib suletud, eraldatud ja sureva universumini. Need esindavad Krystsete struktuuride moonutusi.

Madalamates dimensioonides on vibratsioon kõrgem ja sagedus-ostillatsioon madalam. Kõrgemates dimensioonides on seega vibratsioon madalam ja sagedus-ostillatsioon kõrgem. Soov tõsta vibratsiooni hoiab inimest madalamates dimensioonides, sest tekib liigne magnetiline ülekaal. Kõrvalpõikena võiks siia veel lisada, et ka külgetõmbeseadus, mis on oma olemuselt puudulik, järgib just magnetismi printsiipi.

Metatroonilised struktuurid on:

  • Suletud
  • Neil puuduvad paljudimensioonilised ühendused ehk ühendused Allikaga
  • Polaarsused kipuvad olema lukustatud, takistades koostoimet ja luues eraldumist.

elulille_küsitav_kasulikkus_14.jpgEnergiavoolud sulguvad tagasi iseendasse. Need tekitavad suletud toroidvälju. Seda näitlikustavad näiteks Maa magnetvälja suletud magnetväljad, ning ei võimalda ei avatud ega paljudimensioonilisi voolusid.

elulille_küsitav_kasulikkus_15.jpgVastavat Metatroonilist voolu esindab Yin Yang struktuur. Mõlemad polaarsused on siin esitatud mustade ja valgete elementidena. Need sulguvad tagasi üksteise ümber. Need ei ole avatud dimensioonidevahelistele energiavooludele.

Mõlemad polaarsused pöörlevad samas suunas. See vähendab koostoime ulatust. Enamgi, polaarsuskeskmed, mustad ja valged täpid, on keskmest väljas. Need ei ole keskmega ühendatud.

Ühenduse puudumine Allikakeskmega ja kõrgemate dimensioonidega ning neist tuleva elujõu pealevoolu puudumine viib sureva universumini, siit ka termin „Metatroonilised surmateadused“. Fibonacci jadasid kasutatakse energiadefitsiidist tuleneva toitumisvajaduse hõlbustamiseks.

elulille_küsitav_kasulikkus_16Õnneks ei ole me sellisesse süsteemi täielikult isoleeritud. Meie kohalikus universumis on ikka veel olemas algloome ja selle avatud vastastikühendused, voolud ja ühendused Allikaga. 

On olemas võimalus taastada enda bio-spirituaalses anatoomias loomulikke energialiikumisi ja struktuure.
Rohkem infot sellise võimaluse kohta leiab veebilehelt: ainarleppik.ee

Kasutatud materjalid:

Spirals of Creation by Noel Tobin

Kasutatud piltide autorid:

Spirals of Creation – Noel Tobin ja E’Asha Ashayana
Anu A’Luma: http://kaksteist.org
Artikkel on üks osa e-raamatust: „Elulille kasulikkuse küsitavus

Eelmine artikkelVideo – Lõksus ühiskonnas – eestikeelsete subtiitritega
Järgmine artikkel“Valimiste” ootuses – Isehakanud “eliidi” ehk poliitikute psühhopatoloogia
Olen sündinud ja üles kasvanud Põltsamaal. Noorena tegelesin kõvasti võrkpalliga ja olin Eesti noortekoondise liige. Paar aastat pärast keskkooli lõppu, viis elu ja amet mind 12. aastaks välismaale. Naastes tagasi Eestisse, asutasin enda ettevõtte ja alustasin enesearenduslike seminaride korraldamist ja läbi viimist. Aastate jooksul olen osalenud paljudel enesearenduslikel koolitustel nii Ameerika Ühendriikides kui ka Euroopas. Viimased 10 aastat on möödunud ainarleppik.ee veebilehelt leitava maailmavaate tutvustamisega.

JÄTA OMA VASTUS

Palun lisa oma kommentaar
Palun sisesta oma nimi