Miks inimesed nii kergesti autoriteedile alluvad?

0
5181

Kuidas see on võimalik, et inimene on võimeline mundris inimese käsu peale tapma teist inimest, keda ta kunagi kohanud pole ja kes pole talle kunagi midagi halba teinud? Ja seda üha uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti … See näib olevat ülim allumise ilming.

Kõhklematu allumine võimule lubab türannial areneda.

Võimuesindaja pimesi usaldamine ja sellele küsimusi esitamata allumine ei ole voorus. See on see, tänu millele me olemegi sattunud sellesse segadusse. Inimesed usaldavad ilma kriitilise mõtlemiseta ning pimesi võimuesindajaid ja nende poolt väljaöeldud sõnu. Enamus inimestel on mundris ja võimul olevate inimeste suhtes kõhklematu usaldus. Nad usaldavad pimesi pankureid, juriste, teadlasi ja doktoreid, sest meisse on sisendatud, et need ametid on prestiižsed. Loomulikult töötab neil ametitel ka austusväärseid inimesi, kuid samuti on ka palju võimujanuseid kontrollfriike, sotsiopaate, valetajaid ja psühhopaate, sest selliste iseloomujoontega inimesi tõmbab võimu poole. See on just täpselt see, mis teeb ülemaailmse türannia skeemi, milleks on Uus Maailmakord, võimalikuks. Kui sa ei ole tähelepanelik, siis on globaalse vandenõu kasuks sinu kõhklematut alluvuslikkust kerge ära kasutada.

Autoriteetsuse psühholoogia

Allolevas videos on näha eksperiment, mis viidi läbi maailma eri paigus erinevate inimestega. Testi korrati üha uuesti ja uuesti, kuid tulemus oli kõikjal sama. Katse näitas, et 50-60% inimestest usaldas ja kuuletus pimesi vormis olevale autoriteedi kuvandit omava isiku instruktsioonidele ka siis, kui need teisele inimesele kahjutegemist ette nägid.

Milgrami allumise eksperiment

[quote_box_center]Vabatahtlikud katseisikud olid katses õpetajarollis ja nad pidid andma valede vastuste korral elektrišokke teistele katses osalejatele, “õpilastele”. Teised katses osalejad olid tegelikult näitlejad ja nad teesklesid elektrišokkide saamist. Eksperimendi alguses pidid katseisikud tõmbama lipiku, kuhu oli peale kirjutatud nende roll. Tegelikult oli kõikidele lipikutele kirjutatud “õpetaja” ning näitlejad teesklesid, et nad olid saanud “õpilase” rolli. “Õpetajad” ja “õpilased” saadeti erinevatesse ruumidesse. Nad ei näinud küll üksteist, kuid said omavahel suhelda. Ühes katse versioonis mainis “õpilane” alati, et tal on süda haige. “Õpetajale” anti näitena elektrilöök elektrišoki generaatorist, selleks, et ta tajuks, mida “õpilane” katse ajal kogema hakkab. “Õpetaja” pidi ” õpilasele” õpetama sõnapaare. “Õpetaja” luges ühe sõna ette ning andis neli vastusevarianti. “Õpilane” pidi vastamiseks vajutama nuppu. Kui vastus oli vale, siis pidi “õpetaja” talle elektrišoki andma. Iga vale vastusega suurendati pinget 15 voldi võrra. Kui vastus oli õige, siis küsis “õpetaja” järgmise küsimuse.

milgram-shock-boxKatseisikud uskusid, et iga vale vastuse korral sai õpilane päriselt elektrilöögi. Pärast seda, kui katses osalejad olid üksteisest eraldatud, seadis “õpilane” valmis magnetofoni, mis oli ühendatud šoki- generaatoriga, mis mängis eelnevalt lindistatud häälitsusi vastavalt šoki tasemele. Kui voltide arv suurenes, hakkas “õpilane” vastu seina peksma ja oma südame seisundi üle kurtma ning lõpuks lakkas igasugune heli. Sel hetkel soovisid enamik katseisikutest katse peatada ning kontrollida, kas “õpilasega” on kõik korras. Mõned katseisikud lõpetasid 135 voldi peal ja hakkasid kahtlema eksperimendi eesmärgis. Enamus jätkasid, kui neile kinnitati, et nad ei vastuta tagajärgede eest. Mõned katseisikud hakkasid närviliselt naerma ja neis väljendusid ka muud tõsised stressi märgid hetkel, kui nad kuulsid “õpilase” karjeid. Kui katseisik tahtis vahepeal eksperimendi lõpetada, siis eksperimentaator julgustas teda jätkama. Kui katseisik vaatamata sellele jätkata ei soovinud, siis eksperiment peatati. Teisel juhul peatati katse pärast seda, kui katseisik oli “õpilasele” kolm korda järjest 450-voldise elektrišoki andnud.

Allikas[/quote_box_center]

Ehk siis inimesed olid valmis teisele teadlikult kahju tekitama, minnes käsu täitmise nimel vastuollu oma moraali ja eetikaga!

Milline protsent inimestest on valmis alluma, kui neile anda käsk mõrva sooritamiseks? Vastus võib sind üllatada. Kui me näeme vormirõivastust ja embleeme, kuuleme autoriteetset, kindlat häält või kuuleme, et keegi on osa suurest institutsioonist (nt. valitsus, suur korporatsioon või on ta pankur, jurist, teadlane, doktor jne), siis me ei kipu enam kriitiliselt mõtlema. Me kipume olukorda mitte vaidlustama. Me kipume olema rohkem alluvad ja järeleandlikud ning mingil põhjusel pakume neile kõhklematut kuulekust.

Nürnbergi protsessil pärast II maailmasõda otsustas inimkond, et “käsu täitmine” ei ole vabandus ja sõdur, kes otsustas tappa, jagas süüd ja vastutust selle teo eest temast kõrgema komandöriga.

Uue Maailmakorra kontrollijad kasutavad kontrolliks autoriteetsuse maskeeringut

Sellepärast Illuminaadid ja teised salaühingud, mis Uut Maailmakorda tüürivad, jumaldavad vormirõivaid, medaleid, keepe, kleite, märke, mütse ja teisi “kaunistusi”. Kõik on kuvandis. Kõik on taju kontrollimises. Kui sa ihaled võimu järgi, siis ainus eesmärk on teise inimese allutamine oma tahtele. Toretsevad ehted võivad inimesel põhjustada aju beeta ajulainetest (igapäeva teadvus, äri seisund) alfa ajulainetele (lõdvestunud, rohkem alistuv seisund) üleminekut.

See on üks mõistuse kontrolli vorm.

Foto: www.washingtonpost.com
Foto: www.washingtonpost.com

Siiski, kui vaatad asja ilma eelarvamusteta, ilma aukartuseta antud ametite suhtes, siis näed, et mitte ükski eelnimetatud ametitest ei vääri sinu surematut truudust ja kindlasti mitte sinupoolset kõhklematut kuuletumist.

Austus ja usaldus peab olema välja teenitud. Neid ei anta automaatselt – kui sa just ei taha olla kontrollitud või tüssatud.

Miks me peaksime valitsusele pakkuma kõhklematut kuuletumist, kui lähemal vaatlemisel see valetab, petab, varastab ja on 20 sajandi peamine surmapõhjus (demotsiid)?

Miks me pakume oma kõhklematut kuuletumist pankuritele, kui lähemal vaatlemisel on neil monopol raha tekitamisel, raha välja laenamisel, mida ei olnud enne olemas, mis ei tekita midagi muud peale ühiskonnast raha aeglase väljaimemise ning selle kogunemise nende taskutesse, nagu ka surma ja hävingu nimel maailma sõdades mõlema osapoole rahastamine?

Miks pakume juristidele oma kõhklematut kuuletumist, kui lähemal vaatlemisel annavad nad vande kaitsta oma klientide huve ning läbi fakti varjamise, et on olemas tavaõiguslik jurisdiktsioon, mis vabastaks paljud inimesed ohvrivabadest kuritegudest, keelduvad nad esindamast rahva tegelikke huve?

Miks anname ka teadlastele oma kõhklematu kuuletumise, kui lähemal vaatlemisel on paljud kinni makstud korporatsioonide poolt ning erapoolikutele uuringutele mis tõestavad vastupidist, toovad nad meieni teatud kindlaid tõendeid vaktsiinide, fluoriidi, GMO-de, kaugloetavate elektriarvestite ja mobiiltelefonide ohutuse kohta?

Miks pakume arstidele oma kõhklematut allumist, kui lähemal vaatlusel paljud propageerivad keemiaravi, vaktsiine, kiiritust, fluoriidi ja Suure Ravimitööstuse ravimeid, mis kõik on mürgised ja lõpuks piisavalt suurtes koguses sind lihtsalt tapavad? Mäletate reklaame, kus arstid reklaamisid Camel sigarette? Kui juba tollasel ajal oli võimalik arste veenda (loe: kinni maksta) kantserogeense tubaka reklaamimiseks, siis kas sa arvad, et tänapäeval midagi muutunud on?

Juhiste ja käskude täitmiseks on oma aeg ja koht, kuid inimkond tervikuna on lasknud end tasakaalust välja kõigutada kõige isekamail ja manipuleerivamail isikute,l kes ütlevad, mida sa tohid teha, mõelda ja uskuda.

Mõned inimesed on autoriteetidesse niivõrd armunud, et nad ei suuda puude taga metsa näha

Foto: en.wikipedia.org
Foto: en.wikipedia.org

Üks peamisi põhjuseid, miks pettus ja türannia niivõrd jõudsalt praegu areneb, on see, et inimesed ei suuda näha vandenõud ka siis, kui see neil nina all on ja nad sellele otsa vaatavad. See on tõesti šokeeriv ja paneb imestama, kuid kui palju peab veel hullemaks minema enne, kui inimesed ärkavad?

Peavoolu meedia pakub inimestele üüratuid valesid ning nad neelavad seda täiega, ilma tõendeid küsimata. Zionistide kontrollitud institutsioonid nagu BBC paiskavad välja Zionistide propagandat ning lasevad palestiinlaste kannatusi paista vähemana kui tegelikkuses, tänu millele paljud arvavad, et olukord on aus ja tasakaalus.

Ja kui alternatiivmeediast tuleb keegi välja tõe rääkimisega, siis koheselt pommitatakse neid küsimusega: “Kus on sinu tõendid?”. Olgu, kuid miks ei rakendata samu põhimõtteid valitsustes pesitsevate valetajate ja peavoolu meedia suhtes?

[quote_center]Orwell oleks surmani hirmunud, kui ta praegu elaks.[/quote_center]

Meil on täielik jälgimisühiskond (jälgimisprogrammid nagu nt. NSA poolne jälgimine), meil on lõputud sõjad (suurriigid alustavad kunstlike tõendite tekitamisega sõdu siis, kui neile vajalik), meil on seadustatud kinnipidamised ja piinamised (Guantanamo paljude seas). Sellest hoolimata inimesed eitavad vandenõude võimalikkust!

Sa võid mõnedele inimestele näidata surmkindlaid tõendeid valitsuse valetamise kohta, siiski leiavad nad viisi seda eitada või ära ratsionaliseerida fakte, isegi kui tõendid on otse nende nina all.

Seda nimetatakse kognitiivseks dissonantsiks. Hetkeks, kui inimesed on otsustanud, et valitsus on “hea poiss” ja siin selleks, et meid kaitsta, pakuvad nad sellele kõhklematut kuulekust – see sama asi, mis neist orjad teeb – ning kaitsevad seda oma hammaste ja küüntega.

Pole kahtlustki, et on raske aktsepteerida šokeerivat tõde, et meiega on suurel määral manipuleeritud ja meile on valetatud. Kuid tõeotsijale on olulisem tunda tõde (olgu kui valus tahes), kui et elada mugavas eitamises.

Neile, kes elavad eitamises, nende päevad on loetud. Tuleb hetk (mis paraku läheneb väga kiirelt), kus ei ole enam eitamise luksust, mida nad endale lubada saaksid. Vandenõu tuleb nende uksele koputama ning koidab maailmas asetleidvate sündmuste hirmus tõelisus. Minu ainsaks lootuseks on, et nad ärkavad enne, kui neid röövitakse, vigastatakse või tapetakse sama süsteemi poolt, mida nad on kõik need aastad kaitsnud.

Allikas

Lisaks

Eelmine artikkelKatse – tarbida päevas 3 l vedelikku: I nädal
Järgmine artikkelMiks surutakse peale Rail Baltica projekti läbiviimist? Kellele see tegelikult kasulik on?
Astun onnist välja ja laulan sellest, mida näen. Kahtlen ...

JÄTA OMA VASTUS

Palun lisa oma kommentaar
Palun sisesta oma nimi