Oled empaat või ülitundlik inimene?

10
11675

2Kes on kes?

Foto: Higher Perspectives

Soovid Hingepeegli tegevust TOETADA?
IGA KOLME KUU TAGANT: 31. märts, 30. juuni, 30. september ja 31. detsember, LOOSIME oma toetajate vahel tänutäheks välja suuremad ja väiksemad meened.
Tulgu iga sinu poolt jagatud energiapanus sulle vähemalt 10x tagasi, sest sellised on külgetõmbeseaduse reeglid.

Seda saad teha siin ja võtab vaid hetke. Täname!

Kõik empaadid ON ülitundlikud inimesed, aga kõik ülitundlikud inimesed EI PRUUGI olla veel empaadid.

Empaat on keegi, kellel on võime tunda ja tajuda teiste inimeste emotsioone läbi enda keha.

See on ehk empaadi kõige üldisem definitsioon. Tegelikult on ta midagi palju enamat, olles tihti selgelttundja mitmel tasandil. Empaat tunneb ja tihti ka võtab endasse teiste inimeste valu. Tavaliselt see küll aitab teisi, pannes neid ennast paremini tundma, leevendades nende vaegusi, aga empaat tunneb ennast seeläbi kurnatuna. Sõna empaat tuleb kreekakeelsest mõistest empatheia, mis tähendab kirge ja sõna teine pool –patheia, tähendab kannatuste kogemust. Laialdasemalt hakati kasutama sõna empaat (inglise keeles empath) filmi Star Trek ühe tegelaskuju järgi, kes suhtles teiste ja maailmaga vaikides.

Foto: Trek Core
Foto: Trek Core

Ülitundlikel inimestel on äärmiselt tundlik närvisüsteem. Mistõttu on nad väga tundelised kõige ümbritseva suhtes. Mis tähendab seda, et nad märkavad ja teadvustavad end ümbritseva keskkonna detaile rohkem kui teised ja seeläbi töötlevad läbi ka suurema hulga informatsiooni, mis omakorda põhjustab ülekoormatust ja võib väljenduda väsimusena ja soovist inimestest ja keskkonnast eemalduda. Mistõttu paljud ülitundlikud inimesed veedavad rohkem aega looduses ja/või üksi olles.

Pea seda meeles, et ülitundlikkus ei ole haigus ega häire, see on lihtsalt üheks inimeseks olemise viisidest. Tänaseks on hakatud vaikselt juba aru saama, et maailmas on rohkem inimesi, kes tunnetavad maailma teistest erinevalt. Kõiki inimesi ei saa lihtsalt võtta ühe mõõdupuu järgi ja sildistada neid erinevate häiretega nagu autism, aktiivsus- ja tähelepanuhäire, hüperkineetiline käitumishäire jne, sest nad ei tunne näe ja taju asju nii nagu “tavalised” inimesed.

Psühhoterapeut doktor Elanie N. Aron, kes võttis kasutusele sõna ülitundlik inimene ja tõi selle teema laiema üldsuse ette, kirjeldab ülitundlikkust läbi 4 omaduse S.Ü.E.T, kus:

“S” tähistab töötlemisprotsessi sügavust. Ülitundlikel inimestel on kalduvus töödelda informatsiooni teistest sügavamalt.

“Ü” tähistab ülestimulatsiooni. Inimene märkab igas olukorras vähimaidki pisiasju, pisiasjade või olemuste intensiivsust (palju müra ja objekte) või kestab stimulatsioon liiga kaua. Sellistel puhkudel võibki väsida kiiremini, sest töötlemist vajavat informatsiooni on selle inimese jaoks niivõrd palju, samas teised, kes ei märka nii paljut, ei väsi sama kiiresti.

“E” tähistab emotsionaalset reageerimisvõimet. On tõendatud fakt, et ülitundlikud inimesed reageerivad teistest tugevamini nii positiivsetele kui ka negatiivsetele kogemustele.

“T” tähistab inimese nüansitundlikkust. Ülitundlikud inimesed panevad tähele pisiasju, mis teistele märkamatuks jäävad.

Meeles tuleb pidada seda, et kõik ülitundlikud inimesed ON erinevad ja käituvad erinevatel ajahetkedel erinevalt. On küll teada fakt, et enamus ülitundlikke inimesi on introverdid, kuid oletatavalt kuskil 30% neist on ka ekstraverdid ja paljud introverdid EI OLE üldse ülitundlikud inimesed.

Ülitundlikkuse tõttu võib neil inimestel tekkida närvisüsteemi ülekoormus. Igal inimesel on oma piir, mille ületamisel saadav informatsioon muutub ülekoormuseks, ülestimulatsiooniks või ülierutuvuseks. Seevastu ülitundlikel inimestel saab see karikas teistest oluliselt kiiremini täis, sest info hulk, mida läbi töödeldakse, on kordades suurem. Sellest tingituna on ülitundlikele inimestele väga oluline olla tavapärasest rohkem omaette või rahulikus keskkonnas ja puhata, et saaks ennast taastada/maandada ja tasakaalu viia.

Ülitundlikud inimesed võivad tihti olla tujukad, kuid tegelikult võivad tema tujukused lihtsalt olla teiste inimeste emotsioonid tema ümber, mida ta peegeldab. Neil on kaasasündinud võime intuitiivselt tunda ja tajuda ümbritsevat keskkonda teistest  intensiivsemalt. Nad on inimesed, kelle nn “tunnetamise sensorid” on erakordselt tundlikud. Kui ka sina oled ülitundlik inimene, siis tõenäoliselt kogu oma elu, ilma et sa oleksid ise seda mõistnud ja sellest aru saanud, oled sa olnud tavapärasest rohkem mõjutatud teistest inimestest. Sa oled olnud alateadlikult mõjutatud teiste ihadest, soovidest, mõtetest ja meeleoludest.

Ülitundlikuks inimeseks olemine on paras väljakutse, sest need inimesed tunnevad alateadlikult kõike, isegi kui nad ei ole sellest ise teadlikud, olles tundlikud nii nähtava kui ka mittenähtava suhtes, mõistes inimeste kehakeelt, hääletooni, motoorikat ning sõnu. Nad lihtsalt teavad teiste inimeste motiive ja kavatsusi – nn kõhunahaga.

Sa kas oled ülitundlik või ei ole. Seda ei ole võimalik õpetada ja seda ei ole võimalik õppida nii nagu seda kogevad ülitundlikud inimesed.

Meeles tuleb pidada aga üht, et iga inimene on tegelikult oma olemuselt empaatiline, mida on võimalik äratada, arendada, mõistmaks ja saamaks paremini aru teistest inimestest.

Seevastu ülitundlikel inimestel on need võimed ja oskused palju sügavamad ja tundlikumad. Ülitundlikuks ja/või empaadiks sünnitakse, kus sündides ollakse oskusteta ülitundlik, aga sul on võimalik seda oma kingitust elu/aja jooksul juhtima õppida.

Mõistuse hääl

Ülitundlikud inimesed on teiste inimeste suhtes väga mõistvad. Nad saavad aru, kui mõne asja taga on peidus midagi palju enamat, kui välja räägitakse või näidatakse. Nad on väga tundlikud selles suhtes, mida näidatakse televisioonis, filmides, uudistes jne. Seevastu vägivald ja emotsionaalsed draamad, šokeerivad stseenid ja emotsionaalse valu tekitamine võib ajada nad kergesti tasakaalust välja ja isegi nutma – mistõttu nad on inimesed, kellel on silmad tihtilugu ja näilise põhjuseta nö “märja koha peal”.

Üsna tavaline nähtus on see, et paljud ülitundlikud inimesed, teadmata ise oma kingitusest, otsivad abi ja leevendust alkoholist, uimastitest, seksist, toidust või mõnest muust aseainest. Ülitundlikuks olemine tähendab, et sa oled alati vastuvõtlik teiste inimeste tunnetele ja energiatele. Tihti on ta teadlik lähedaste inimeste tervislikust olukorrast ja vaimsest seisundist, isegi kui nende omavaheline füüsiline vahemaa on väga suur. On tavaline, et ülitundlik inimene läheb endast välja või tunneb ennast ilma näilise põhjuseta, väga halvasti. Hiljem avastades, et samal ajal koges keegi tema lähedastest või elas üle midagi traumeerivat või rasket.

Paljud ülitundlikud inimesed kogevad kroonilist väsimust, tundlikkust seoses keskkonnaga või päevast-päeva piinavad neid seletamatud valud. Kõik see kogetav tuleneb suure tõenäosusega välistest teguritest, mitte neist endist. Ülitundlikud inimesed on justkui vaimsed käsnad, kes elades siin maailmas, koguvad endasse teiste inimeste emotsioone ja energiaid. Nad imavad endasse teiste inimeste füüsilise, vaimse ja emotsionaalse seisundi, milleks enamasti on negatiivsed emotsioonid, nagu valu, kannatused, stress jne. Nad saavad aru, kui keegi on valudes ja soovivad, et ta tunneks ennast paremini. Ülitundlikud inimesed on rahusobitajad ja ebakõlad tekitavad neis ebamugavustunnet ja seetõttu nad juba alateadlikult kulutavad oma energiat selleks, et harmoniseerida õhkkonda. Nad imevad endasse nii palju psüühilist prahti, et lõpuks tekivad neid blokeeringud ja mida aeg edasi, seda rohkem ja rohkem tunnevad nad endid seetõttu õnnetu ja masendununa. Neile võib tunduda, et nad  läheksid justkui hulluks.

Ülitundlikel inimestel on kalduvus rohkem tunda seda, mis toimub väljaspool neid kui seda, mis toimub nende sees. Selline tunnetus  võib põhjustada ülitundlikel inimestel iseenda vajaduste ignoreerimist.

Nad võivad olla justkui magnetid ja isegi täiesti võõrad inimesed leiavad, et neile on väga lihtne ja kerge ennast avada ja rääkida neile ka oma elu kõige isiklikumatest nüanssidest. Enne, kui nad sellest arugi saavad, on nad juba avanud oma südame ja hinge seda endalegi ootamatult ning teadvustamata. See juhtub seetõttu, et oma alateadvuses tajutakse intuitiivselt, et ülitundlik inimene on kaastundlik ja mõistev kuulaja ning neile võib end avada.

Samas võivad ülitundlikud inimesed olla entusiastlikud, rõõmsad, kaasahaaravad, hetke nautimas, kui ka ülimalt humoorikad kõige ebatavalisematel hetkedel. Teisest küljest võivad neil esineda sagedased tujumuutused, mis tulenevad neid ümbritsevate inimeste emotsioonide endasse imemisest. Nende meeleolu võib muutuda välgukiirusel, olles ühel hetkel ülirõõmus ja järgmine hetk väga kurb – emotsioonid kõiguvad äärmusest äärmusesse. Paljud ülitundlikud ei mõista, mis nende sees toimub ja nad ei saa aru, et parasjagu tunnevad nad teise inimese emotsioone, nagu enda omi ning samal ajal peegeldades neid ka välja. Nad võivad olla segaduses, et ühel hetkel on kõik hästi ja siis järgmisel tunnevad end masendununa ja üksikuna. Sellist maailmaga ühenduses olemist on vaja mõista nii neil endil kui ta teistel inimestel.

Kui ülitundlik inimene on ümbritsetud rahu ja armastusega, siis tema keha omastab selle ja puhkeb õitsele.

10 KOMMENTAARI

  1. Jah, ühtepidi on see kingitus- saad olla teistele tervendajaks, aga teistpidi on see suur koorem kanda, teised peavad sind mingiks nõrgukeseks, sest nad ei mõista, mis tegelikult toimub, et empaat peab kulutama iga asja peale palju rohkem energiat kui “tavainimene”, enesekaitse/enda laadimise peale läheb suuresti energiat ja ka aega.

  2. kõik oleks normaalsus, kui ühiskond aktsepteeriks inimest just sellisena nagu ta on. tegelikkus on kahjuks risti-vastu tundlikusele. ruuliv põhimõte on – kui sind ei ole siin, kohe ja silmapilkselt, siis sind ei ole olemas. nii lõhutakse inimesi inimese poolt; toimub just-kui [armutu]võitlus eksistentsi nimel. kahjuks on kaotajaks vaid inimene; inimnäo kadumine on ka inimkonna kadumine. jääb vaid mass, millel puudub nägu.

JÄTA OMA VASTUS

Palun lisa oma kommentaar
Palun sisesta oma nimi