Tervikliku ja täisväärtusliku elu loomine tänapäevases kiires tempos tundub justkui võimatu missioon. Enamus unistavad sellest, et hea kui päeva lõpus oleks üldse energiat, et hõivatud töökohustuste kõrvalt saaks tegeleda vajalike tegevustega kodus, veeta aega inimestega kellest hoolime või kui jõuaks pühendada pool tundi oma hobile. Tervikliku ja täisväärtusliku elu loomine tundub nagu ilus illusioon. Ka mina, Tarvo Tobbi, mõtlesin ja tundsin end 10 aastat tagasi nii, mil kohustusi, mida olin võtnud oli liiga palju.

Tol hetkel mõistsin, et midagi tuleb muuta ja mina olin see, kes selle muutuse pidi ellu viima. Nende aastate jooksul on toimunud suur transformatsioon kõigis elu fookusvaldkondades. Nende muutuste sisseviimiseks ja edukaks juurutamiseks õppisin ära baasoskuse ehk märkamise. Märkamine on eesti keeles väga ilus sõna. Märkamine on justkui ärkamine unest ehk siis me saabume hetke, siia ja praegu. Õppides märkama seda, mis toimub tegelikkuses, mitte sedam mida me arvame või tunneme inimeste, situatsioonide, info või enda kohta, on võimalus näha reaalsust tema ehtsaimas rüüs.

Märkamise igapäevase kasutamise tulemusena on tervikliku ja täisväärtusliku elu loomine kõige praktilisem sündmus minu elus. Märkamine on aidanud kordades parandada oma tulemusi kõigis kuues fookus-valdkonnas ja luua nende vahele tasakaalu. Tasakaalu oma tervises, füüsises, suhetest, seostes (praktilistes teadmistes ja oskustes), päris-minas ja finantsides. Esialgselt võimatult tundunud missioon on saanud igapäevaselt elatavaks reaalsuseks.

Aastate jooksul omandatud praktilised teadmised ja oskused viisid üha peenemate protsesside märkamiseni. Mõistsin ja tajusin füüsilise keha, emotsioonide ja mõtete olemasolu endast eraldi seisva nähtusena. Esmalt mõistsin tänu füüsilise keha valule, et mina ei ole valu, kuid mul on võimalik seda tunnistada, et valu eksisteerib minust kaugemal ehk distantseerunud nähtusena, kuigi minu füüsilise keha piires. Teiseks mõistsin tänu emotsioonide pidevale üles alla kõikumisele, et samuti emotsioonid on minust eraldi nähtus, kuna mul õnnestub neid pealt vaadata, kus kohas see emotsioon minu füüsilise keha piires asub ning ka siin avastasin, et minu ja selle emotsiooni vahel on distants. Kolmandaks mõistsin tänu mõtlemise väga tugevale helile, et mõtted eksisteerivad, kuid nad on samuti minust kaugemal – eraldi eksisteeriva nähtusena. Tänu distantseerumisele tekkis reaalne kogemus peenematest protsessidest ja arusaam, et minu ja minu füüsilise keha valu, emotsiooni ja mõtte vahel on distants. Tekkis küsimus: „Mis on see vahend, mille kaudu mul on võimalik märgata neid peeneid protsesse?” Sellel hetkel tekkis ka arusaam, et antud vahendi kasutamine on universaalne nii füüsilisest kehast väljaspool kui ka selle sees.

Tänu märkamise avastamisele hakkas minu elu korraldus muutuma terviklikumaks ja organiseeritumaks. Organiseerimine tähendab selles kontekstis ebaselge, kaootilise ja ebakorrapärase muutmine loogiliseks, struktureerituks ja seotud plaaniks. Märkamine võimaldas näha igapäevaselt esinevaid takistusi ja leida praktilisi lahendusi, mida hakkasin struktureerima. Struktureerimisest kasvas välja kuus elu fookusvaldkonda milleks on tervis, füüsis, suhted, seosed (praktilised teadmised ja oskused), päris-mina ja finantsid. Selle protsessi tulemusena toimus eksponentsiaalne areng kõigis fookusvaldkondades.

Täisväärtusliku elu loomine sai alguse unistusest, mis baseerus tulevikuvisioonil. Selle visiooni realiseerimiseks oli vaja seada väga detailsed eesmärgid ja hakata plaani järgi tegutsema. Tegutsemine plaani täitumiseks tähendas iga eesmärgi lõpetamist parimal võimalikul viisil antud teadmiste ja oskuste juures. Tegutsemise protsess lammutas ära paljud vääriti mõistmised ja tõi märkamisvõime esile. Tänu märkamisvõime arengule tekkis mind ümbritsevatel inimestel üha tihedamalt küsimusi nagu: „No kuidas sellisel määral muutumine võimalik on?” Selleks, et suuta vastata rohkemate inimeste küsimustele sai alguse minu soov kirjutada praktilisi raamatuid.

Minu raamatutest värskeim kannab nime „Terviklik Taipamiste Raamat”. Selles raamatus heidad Sa pilgu minu ellu, kus on toimunud väga palju erinevaid taipamisi. Kõik need taipamised on seotud kuue elu oluliseima fookus-valdkonnaga. Ma jagan neid sooviga inspireerida ja aidata igat oma lugejat saavutamaks terviklikku ja täisväärtuslikku elu. Kaido Pajumaa, kes on Motivaator.ee juhtide ja meeskondade koolitaja on öelnud Tarvo kohta: “Tundes Tarvot juba mõned aastad julgen öelda, et ta on kõige usinam ja ehedam iseenda tundma õppija, kellega olen kohtunud. Ja ta ei häbene seda tunnistada. Olen näinud oma silmaga, kuidas ta kogu aeg uusi mõtteid ja taipamisi kirja paneb, neid sünteesib ja niimoodi endale töötavaid lahendusi leiab.

Foto: Ljudmilla Kuhto

Nüüd on võimalus sul tema raamatu abil leida kiirtee nende taipamisteni ja töötavate lahendusteni. Ja need pole mingid lihtsad teemad, mille Tarvo enda jaoks läbi on töötanud – ta on läinud päris allikani välja. Soovitan seda raamatut lugeda kõikidel, kellel huvi elust ja enesest rohkem teada saada.”

Selleks, et luua elu, mis on terviklik ja täisväärtuslik, tuleb alustada sellest, et mõistaksime, kes me oleme. Ühel õhtul sai kirja pandud järgnevad read luule vormis, andmaks edasi enda kogemust.

KES MA OLEN?

Kes ma olen, nagu värelev virvendus?
Ma näen asju, kuid ma ei topi oma nina teiste asjadesse.
Ma olen kohal, kuid kaugel eemal.
Ma olen siin, kuid liigun pidevalt ringi.
Olen virvendus ajas, kel pole kingi.

Kõik tõuseb ja langeb ning suurim viga minu poolt on see, kui oleksin kange.
Ma olen tühjus, kuid samas täielikult täidetud.
Kui käin ringi, näen, et minu mõistus on käideldud.
Ma tunnen tunnete mängu, mis jätab mu teadlikkuse kängu.

Mõistan ja lasen sel olla, sest tean, et see on ajutine,
nagu me kõik, mis on igavene.
Ma ei oska öelda, mis on see tunne, ma oskan vaid tunda ja olla.
Kas see ongi suurim kunst: olla?

Ma olen võimeline looma, sest mul on see võime.
Ma ei rangestu ega kangestu, vaid voolan, nagu vesi.
Minus on olemas kõik, et luua.
Iga hetk, olenemata selle pikkusest, mida peame ajaks.

Ma tunnen seotust ja täielikku vabadust.
Ma tunnen rahu ja armastust, sest ma olen rahu ja armastus.
Ma annan tuge, lihtsalt selleks, et igaüks saaks anda.
Ma olen puutumata ja puhas, ma olen kese – iseenese kese.

Ma õnnistan kõiki.
Kas mul on selleks õigus?
Seda ma ei tea, kuid mul on selleks võime
ja ma kasutan seda.

Kui Sa näed, et see inspireeris Sind, siis on Sul võimalik tellida omale personaalse pühendusega Tarvo uus raamat „Terviklik Taipamiste Raamat”. Võta osa ka Tarvo raamatuesitlustest 7. nov. Solarise Apollos (Tallinn), 9. nov. Viru Keskuse Rahva Raamatus (Tallinn) või 16. nov. Tasku Keskuse Rahva Raamatus (Tartu)

#tervikliktaipamisteraamat

Eelmine artikkelRandmejoonte elusaladus
Järgmine artikkelHalloweeni- ja hingedenädala inglisõnumid
Mitmete eneseabi raamatute autor, juhendaja ja koolitaja.

JÄTA OMA VASTUS

Palun lisa oma kommentaar
Palun sisesta oma nimi