Inimkonnal on kombeks avastada ja seejärel, leituga mitte piirdudes, otsida uusi väljundeid. Kaasaegne teaduslik meditsiin, mis põhineb suuresti sümptomite ja haiguste ravil, ei rahulda enam paljusid, ja uusi võimalusi on hakatud otsima inimkeha varjatud poolelt, tema hinge, alateadvuse ja energiavälja piirimailt. Saksamaal teadlaste poolt loodud TimeWaveri tehnoloogia on üks uuemaid saavutusi antud valdkonnas, mis kogub kulutulena populaarsust kogu maailmas, aitab mõista konkreetseid seoseid mateeria ja teadvuse vahel. Tegu on kaasaegse tehnoloogiaga, mis aitab skaneerida inimese energeetilist välja, koostada vajalik teraapiakava ja see ka läbi viia. TimeWaver tehnoloogia abil saab ligipääsu infoväljale, kus kohtuvad mõtted, tunded ja tahe. See võimaldab analüüsida inimest erinevatel tasanditel tervikliku olendina.

Leida tasakaal ja korrastada infoväli

Me kõik teame, mis on kompuutertomograafia — sellega skaneeritakse füüsilisi traumasid, verevalumeid ja muid füüsilises kehas peidus olevaid traumasid. TimeWaverit võib pidada alateadvuse kompuutertomograafia seadmeks.

Inimese teadvusel ei ole otsest juurdepääsu infoväljale – teadvuse kahetine olemus suhtestub kas välise füüsilise  või sisemise mentaalse reaalsusega. Väline füüsiline sündmus võib kajastada alateadvuslikku sisu ja seda ilma otsese ehk põhjustava füüsilise kontaktita. Allasurutud alateadvus võib põhjustada haigusi ja teisi raskeid probleeme. Sellest põhimõttest lähtub peab lähtuma iga TimeWaveri terapeut, kui ta analüüsib ja aitab korrastada kliendi infovälja.

TimeWaver on abivahend ennetamisel

TimeWaveri seadmed teevad oma tööd infovälja peentasandil. Nende abil saab analüüsida ja uurida konkreetse inimese energeetilist ja ka selle põhjuseks olevat psühho-emotsionaalset seisundit. Asjatundja saab TimeWaver seadmete abil näiteks ka füüsiliselt tervel inimesel aidata leida kujunevaid stressikoldeid ja nende põhjuseid, et juba eos vältida haiguslikke protsesse. TimeWaver seadmete kasutamine avab tervise- ja muude eluprobleemide põhjuste ning tagajärgede likvideerimisel uue dimensiooni ja alustab dialoogi kliendi energeetikaga, pakkudes tervendamist tema enda infoväljas.

Mis on infoväli?

Paljude riikide tunnustatud teadlased on oma tuhandete eksperimentide ja katsetega tõestanud, et maailma hoiab koos nähtamatu struktuur ehk väli, mis salvestab kogu meie ümber oleva info ja mille kaudu kõik on kõigega pidevas suhtlemises.

Infoväli on koht, kus ühinevad vaimsed ja füüsikalised protsessid, mis jäävad sinna infomustritena püsima. Kõik meie mõtted ja tunded salvestuvad infoväljas. Seal on ka minevik, olevik ja potentsiaalne tulevik. Seda välja kasutades tegeleme iga päev ja iga hetk oma maailma loomisega. Teadvus ja informatsioon on osa kõikidest tasanditest, kus inimesed tegutsevad ja avaldavad vastastikust mõju. Meie uskumuse kohaselt jätavad nimetatud protsessid infoväljale jälgi, mida saab TimeWaveriga tasakaalustada.

Kõik, mida teeme, mõtleme või tunneme, säilitatakse infoväljas ja seda saab sealt väljast uuesti üles leida ning esile tuua. Ja see ei kehti ainult inimeste kohta, vaid kõigi teadvuse, kavatsuse ja intellekti poolt kontrollitud süsteemide kohta – pere, ettevõte, loomad, taimed ja kõik muud organismid.

Potentsiaal on tohutu

Intelligentse teadvusvälja olemasolu tunnistamine võimaldab teadlastel empiiriliselt ehk kogemuspõhiselt seletada ka selliseid nähtusi nagu homoöpaatia, telepaatia, tervendamine, tahe jne.

TimeWaver seadmesse on sisestatud suur andmebaas, kus on üle 600 000 erineva infovälja kirje. Süsteem näitab ära infovälja tasakaalustamise võimalused, pakkudes omalt poolt tegevuste loetelu näiteks homöopaatilistest ja looduslikest abinõudest ning meetoditest. Sinna kuuluvad ka nt Bachi õieteraapia, ajurveeda, erinevad idamaadest tuntud tasakaalustavad tehnikad.

Infotehnoloogia areng lubab tuvastada ja töödelda ka seda informatsiooni, mis on seni teadvustamata, aga siiski lahutamatu osa meid ümbritsevast infoväljast. TimeWaveri süsteem kujutab endast kvantfüüsilist infovälja liidest, tarkvara ja andmebaase, mis sisaldavad ligi miljonit infomustrit.

Informatsioonikategooriate 10 tasandit TimeWaver’is on energia tasand – energiakeskuste, punktide ja meridiaanide tasakaalustamine; sageduslik tasand – keha organite ja haiguslike nähtude võnkesageduste võrdlemine; sümptomaatiline tasand – meditsiinis tunnustatud andmebaaside kogum; süsteemne tasand – perekondlikud ja karmakonfliktid; füsioloogilised protsessid – käsitlevad geneetikat, rakubioloogiat läbi organi funktsioonide; psüühiline tasand – positiivsed taotlused ja fookus; infotasand – homöopaatia, õie-essentsid, spagüürilised ravimid; puhastus – probleemsete võnkemustrite puhastamine energiaväljades; bakterid, viirused, parasiidid ja seened – toime tasakaalustamine ja spirituaalne tasand – mantrad, yantrad, meditatsioonid. Täiendavad holistilised rakendused on majandustegevuse analüüs, hoonete ja kinnistute analüüs, veterinaarmeditsiin, stressi põhjuste avastamine, isikliku arengu juhendamine, süsteemiteraapia ehk pere- ja ettevõtte konstellatsioonid ja sportlaste nõustamine.

Kellele on TimeWaver kasulik?

TimeWaver on tõenäoliselt kasulik igaühele, kes tunneb, et on mingil eluperioodil jäänud hätta enese mõtete ja tunnetega. Igapäevane stress, depressioon ja üksindustunne on mõisted, mida kuuleme iga päev aina rohkem. Samuti kuuleme, et inimesed on hakanud otsima abi oma õnne leidmiseks. Kas teadsid, et õnnetunne on sinu sees juba olemas, aga see on vaja lihtsalt jälle üles leida? TimeWaveri abiga saab aidata inimestel leida üles põhjused, miks  õnnetunne ja tasakaal ning motivatsioon tegutsemiseks on kadunud.

Vajalik on ise oma elu eest vastutuse võtmine ja enda tahe olla terve

Nagu ikka, peituvad tervisega seonduvate imede taga lihtsad ja loomulikud asjad – eelkõige inimese enda tahe terveneda ja terve olla, otsus muuta suhtumist ja eluviise ehk võtta vastutus oma tervise eest, personaalne püsivus ja kannatlikkus ning loodusega kooskõlas elamine. Iidsel rahvatarkusel tuginev alternatiiv- ehk täiendav (complementary) meditsiin ja TimeWaver selle osana, pakuvad loendamatu hulga võimalusi enda aitamiseks. Toetudes neile võimalustele, saame oma energiataset reguleerida, vältida suuremate energeetiliste blokeeringute tekkimist ning seeläbi ära hoida tõsiseid terviseprobleeme.

Kõik uus võib alguses kohutada

Sügava traditsiooniga idamaisele filosoofiale tuginev maailma tunnetus on leidnud asjakohase seletuse läbi kvantfüüsika. Kvantmaailm on elav reaalsus, kus me igapäevaselt toimetame, vaatamata sellele, kas oleme selle olemasolust teadlikud või mitte.

Kvantfüüsika tasandil on kõik sündmused tõenäosuse kontrolli all. Pikaajalised uuringud PEAR Laboratooriumis Princetoni Ülikoolis ja mujal näitavad, et teadvust kasutades on võimalik tõenäosust mõjutada isegi väga kauge maa tagant. TimeWaver tehnoloogia abil võib sorteerida sündmusi või omadusi tõenäosuse järgi ja samal ajal ka juba seada eesmärgiks tõenäosuse moduleerimise. See tähendab tõenäosuse muutmist vastavalt oma isiklikele eesmärkidele ja väärtushinnangutele.

TimeWaveri abiga on meil otsene juurdepääs kvantfüüsilise reaalsuse baastasandile. Isegi kui aimata või siis lausa tõsta millegi toimumise tõenäosust pelgalt mõne protsendipunkti võrra, võib see meie elu kvaliteeti tähelepanuväärselt parandada. Kui nüüd tervise valdkonda laiendada ja rääkida TimeWaveri avaramatest võimalustest, siis näiteks äris võib säärane protsendipunkti võrra tõstetud tõenäosus tähendada olulist kasumit. Kui teada, mis ulatuses võib konkreetse ettevõtte või siis investeeringu õnnestumine tõenäoline olla, saame rääkida edutegurist, mida saab mõõta juba rahas.

Sisemine eesmärgitunnetus on oluline

Inimene võib haigestuda, kui kaotab sisemise eesmärgitunnetuse. See inimene tuleb siis tema teadvuses oma kohale tagasi aidata, sest iga indiviidi elul, vaatamata sellele, kus nad parasjagu oma eluga on, või ükskõik kui kohutav see hetkel ka pole, on alati eesmärk. Iga päev ja iga minut pakub elu meile seda eesmärki. See on TimeWaveri aluseks olev suur visioon.

Ei saa jätta märkimata, et TimeWaveri loomisel on oluliselt kasutatud gravitatsiooniteooria sõnastaja Albert Einsteini, analüütilise psühholoogia rajaja Carl Gustav Jungi ning saksa füüsiku Burkhard Heimi avastuste aluseid, aga ka astrofüüsik Nikolai Kozõrevi, Princetoni Ülikooli kosmoseteaduste professori Robert G. Jahni ning Nobeli preemia laureaatide Nils Bohri ja Erwin Schrödingeri teadustööde ideid.

Mida räägivad asjaosalised ja kasutajad?

Teadlane ja TimeWaver süsteemide arendaja Marcus Schmieke on öelnud: „Minu jaoks on TimeWaveri arendamisel ja parendamisel olnud eriti oluliseks motivatsiooniks anda inimestele tagasi võime suhelda omaenda mittemateriaalsete ressurssidega. Ühelt poolt saada uusi teadmisi ja teisalt anda positiivseid impulsse sellele elutähtsale infoväljale. See on oluline kõikides valdkondades – meditsiinis, äris ja meie enda valikutes, mis puudutab seda, kus ja kuidas me elame ning kuidas me juhime oma elu.“

TimeWaver tervisekeskuse juht Dr. Manfred Doepp ütleb:

Jah, patsiendi jaoks on väga oluline olla kursis sellega, mis tema sees toimub kõigil tasanditel, alates puhtast mateeriast, toimimisest ja regulatsioonidest kuni energiavoo, informatsiooni jagamise, psüühika ja isegi igasuguse pärilikkusefaktorini. Me tegutseme kõigil 12 tasandil, mis on inimolendi kui terviku juures leitavad ja eristatavad.

Kuigi teaduslike uuringute ja tõendusmaterjalide vähesuse tõttu ei aktsepteeri üldtunnustatud teadus ja meditsiin infovälja olemasolu ja selle ning TimeWaver sedmete võimalikku mõju inimese tervisele ning heaolule, räägib perearst ja TimeWaver kasutaja Dr. Uwe Spohr: „See, millega tegelesin oma vanas klassikalises sisehaiguseid opereerivas meditsiinipraktikas, on keskaeg võrreldes sellega, mida ma täna teen. Sain välja kirjutada antibiootikume infektsioonide raviks, ent seda ainult bakteriaalsete infektsioonide korral. Viirusinfektsioonide ja parasiitide osas olin ma sama hästi kui jõuetu. Tegelikult sain ainult mõnevõrra sümptomeid leevendada, ent mitte korralikult ravida. Patsiendid, kes mind külastavad, neil on juba pikk lugu selja taga ning nad on käinud ühe arsti juurest teise juurde. Traditsioonilise meditsiiniga ei suudaks ma neid ka tänapäeval aidata, ent TimeWaver’i meetodiga saan leida algpõhjused.”

 Monika Kuzmina

 Energiavahetus 2017

Kui leiad, et meie tegevus väärib sinu toetust, siis oleme sulle sinu energiapanuse eest ülimalt tänulikud. Oma energiavahetust saad jagada sinule sobiva pangalingi kaudu ning kasuta selleks rekvisiite: Hingepeegel OÜ a/a EE247700771001908595 (LHV) või EE212200221058508715 (Swedbank) ja selgitusse kirjuta: “Hingepeegli toetuseks” ning millisest rubriigist/postitusest on sinule enim kasu olnud”.
Nagu meil on juba traditsiooniks kujunenud, siis iga kolme kuu tagant: 31. märts, 30. juuni, 30. september ja 31. detsember, loosime oma toetajate vahel tänutäheks välja suuremad ja väiksemad kingitused. Tulgu iga sinu poolt jagatud energiapanus sulle vähemalt 10x tagasi, sest sellised on külgetõmbeseaduse reeglid.

lhv seb swed nordea

 

Eelmine artikkelInglisõnumid jaanuari kolmandaks nädalaks
Järgmine artikkelNostradamus vastab sinu küsimusele

3 KOMMENTAARI

JÄTA OMA VASTUS

Palun lisa oma kommentaar
Palun sisesta oma nimi