Kui tunned, et sul oleks anda oma panus inimeste teadvuse ja teadlikkuse laiendamisse, siis siin on sul selleks võimalus. Kutsume sind üles avaldama oma artikleid tuhandetele lugejatele Hingepeegel.ee lehel! Hingepeegel.ee on iseseisev ja sõltumatu veebileht inimestele, keda huvitavad loomulik ja looduslik tervis, teadlikud eluviisid, teadvuse laiendamine ja tõstmine, alternatiivravi võimalused ja võime mõelda mitte kastist väljapoole, vaid arusaam, et kasti kui sellist ei olegi olemas. Püüame avaldada teadvust avardavaid ja võimalike võimaluste haarde laiendamist stimuleerivaid ning peavoolumeedia ning ametlike kanalite poolt levitatavaid üldarusaamu kahtluse alla seadvaid artikleid.

Tingimused

  • Artikli pikkus ei ole oluline, kuid ideaalis oleks see 300-1000 sõna ringis.
  • Eelistatud on autori originaalmõtted, samas jagame lugejatele hea meelega tõlgitud materjali.
  • Konkreetseid tooteid propageeriv materjal ei asu eelistuste nimistu eesotsas.
  • Artikli avaldamiseks jaatava või eitava vastuse anname teada hiljemalt 7 päeva jooksul.

Jah, rohkem tingimusi ei olegi.

Tunnustamine

Lisame suurima hea meelega autori kohta lühikese kirjelduse, temaga seotud veebilehed, ettevõtted, sotsiaalmeedia viited. Suurimat tunnustust ja tänu pakub Hingepeegel.ee kasvav lugejaskond.

Artikli saatmine

  • Avaldamissooviga artikkel tuleb saata meie eposti aadressile artikkel@hingepeegel.ee soovitatavalt tekstiredaktori või MS Wordi failina.
  • Artikkel peab lisaks sisule sisaldama ka pealkirja ja autori lühibiograafiat.
  • Sisu illustreerivad pildifailid koos päritolu (autorlusega) panna kaasa koos manusega.
  • Arvestada tuleks sellega, et artikli sisu võime vastavalt vajadusele korrigeerida.