Intervjuu Kristiina Raiega

Kristiina Raiet teatakse enamasti kui tervendajat ja vaimset nõustajat. Lisaks mainitud tegevustele esineb ta ka loengutel ja seminaridel, ning korraldab eneseabi ja võimete arendamise kursusi. Inimeste teadlikkuse taseme tõstmine on Kristiina jaoks väga oluline, ta peab seda oma missiooniks. Ja kahtlemata on tegemist väga tänuväärse tegevusega, mis tõstab vaikselt terve ühiskonna teadlikkuse taset. Mõjutades läbi kursustel osalejate ka neid ümbritsevaid inimesi. Räägime Kristiinaga lähemalt kursusest

„Kuidas piiratud jõuga mittetteadlik inimene muutub teadlikuks aktiveeritud jõuga loojaks“.

Kuidas teil tekkis mõte, et võiks korraldada kursusi vaimsetel teemadel?

Enesearengu ja võimete arendamise kursusi olen ma teinud juba viimased  kümme aastat. Kursusi ja loenguid olen korraldanud alati inimeste palvele vastu tulles. Inimesed on ise mind leidnud ja palunud, et ma oma teadmised ja kogemused edasi annaksin.

Kuna olen inimestega üle kümne aasta intensiivselt tegelenud, siis oman suurt kogemuste pagasit erinevatel teemadel.

Mis on kursuse „Kuidas piiratud jõuga mitteteadlik inimene muutub  teadlikuks aktiveeritud jõuga loojaks“ eesmärk?

Igas inimeses on oma ainulaadne võimete potentsiaal, nö Meistri tasand. Ja iga inimene peaks oma elu jooksul jõudma teadvuse teadlikule/Meistri tasandile. Kus ta on teadlikus seisundis ja talle on kättesaadav oma vaimu/üliteadvuse tasand. Siis on inimene Looja oma kehas ja võtab otsuseid ise teadlikult vastu. Kasutades oma võimete potentsiaali ja teadlikkust puhtal Loomise Tasandil.

Kuna tavaline keskmine inimene on tugevalt mõjutatud oma egoteadvusest (ellujäämistasand, kuhu inimesed häälestatakse kohe peale sündi ühiskonna poolt), siis ta ei oska oma Vaimu sõnumit (sisetunne, üliteadvus) kuulata. Ja see tavaline, ehk väljalülitatud inimene pendeldab duaalses – hea/halb maailmas.

Isegi vaimses maailmas tegutsevad inimesed – nõustajad, tervendajad,  kanaldajad  jne, võivad olla mõjutatud oma egoteadvuse/duaalse tasandi poolt.

Tihti tegeldakse võimete arendamisega, aga oma mõistuse tasandil egoteadvusega mitte. Tulemuseks on inimene, kelles puudub puhas armastuse tasand. Inimesel on küll avaldunud võimed, aga ta elab duaalses hindavas maailmas. Ehk siis tegelikult ei ole selline inimene puhtaks Vaimuks oma kehas muutunud. Ega ela puhtas armastuses, harmoonias ja mõistmises.

Enesearengu ja võimete arendamise kursusel ma tegelengi kõigepealt inimese egoteadvusega – pehmelt ja õrnalt, aga piisavalt intensiivselt. Inimene tuleb aidata välja oma mõistuse tasandilt – Vaimu tasandile.

Aktiveeritud inimene on tõeline Looja oma kehas, kes otsustab ja loob tunde tasandil. Selline inimene on rahulik ja enesekindel, oskab armastada ennast ja kõike  elavat enda ümber.

Millised teemad on kursusel?

Kristiina Raie
Foto. erakogu
  • Kes ma päriselt olen, milline on minu tõeline olemus väljaspool tavateadvust
  • Teadlik kontakt oma Vaimuga/Looja tasandiga/üliteadvusega
  • Teadlik kontakt oma kehaga rakkude tasandil, keha terveks häälestamine
  • Teadlik ühendus puhta raha energiaga
  • Raha energiaga suhtlemine ja oma ellu toomine
  • Kanaldamine Puhtas Loovas Energias

Ja veel palju vajalikke teemasi läbitakse nii, et inimene muutuks Teadlikuks Loojaks Meistri tasandil.

Mis kursusel toimub?

Enesearengu ja võimete arendamise kursus on loodud kahes osas. Esimeses osas õpib inimene tunde/tunnetuse tasandil elama. Ta hakkab maailma ja iseennast nägema läbi oma üliteadvuse/Vaimu. Inimene ei ole enam oma egoteadvuse lõksus.

Ka oma võimeid saab kasutada alles siis, kui inimene õpib olema tunde tasandil nii, et tavateadvus ei mõjuta oma hinnangute ja emotsioonidega. Esimene kursuse osa annab põhjaliku ettevalmistuse – vundamendi, vaimses maailmas.

Kursus koosneb 9st moodulist. Üks moodul on kolmetunnine loeng koos praktilise tööga ja Methodraie üliteadvuse praktikaga. Moodulite vahepeal toimuvad iga nädal praktilised töötoad väikestes gruppides, kus saab lisaks tegeleda segaseks jäänud teemadega ja praktiseerida oma võimeid.

Kursuse esimese osa lõpus on vaja esitada kirjalikult töö, mis seisneb minu poolt esitatud küsimustele vastamises. Vastused näitavad inimese teadlikkuse taset.

Kursuse teine osa on väga loov ja praktiline. Inimene toetub suures osas enda teadlikkusele, oma potentsiaalile ja jõule. Teises osas lihvitakse oma võimeid. Kursuse keskkond annab võimaluse ja toetuse oma võimete kasutamiseks ja arendamiseks. Kursuse lõpetanu saab diplomi.

Millist kasu te loodate, et inimesed nendest kursustest saavad?

Eelkõige aitavad need kursused inimesel teadlikumalt oma elu näha. Väljaspool ellujäämise tasandist – Loomise tasandil, otsuseid vastu võtta enda kõrgeimaks hüvanguks.

Kursusel õpib inimene ennast tasakaalustama, puhastama mõjutustest, tegelema oma kehaga. Ja loomulikult – kursuse lõpetanud inimesed kasutavad juba palju oma võimeid: selgeltnägemist, tervendamise võimeid, kanaldavad informatsiooni jne.

On olemas ka õppevideoid üliteadvuse praktikast…

Methodraie üliteadvuse praktikaid stuudios salvestatud kujul – eriti soovitan!Praktikad on kaua viimistletud (viimased 12 aastat) ja toetavad loomist üliteadvuse tasandil. Iga inimene peaks kindlasti oskama ennast häälestada üliteadvuse tasandile. See on tasand kus inimene on Puhas Looja ja loob ISE oma reaalsust.

Praktiseerida tuleks korduvalt, et keha ja mõistus harjuks alistuma oma Vaimule kehas. Alguses kui keha ei saa veel aru mida tähendab mediteerimine, siis võib keha rahulikus olekus korduvalt magama jääda.

Aga see reaktsioon muutub varsti, kui keha harjub sellega, et peale lõdvestumist algab suur loomine üliteadvuse tasandil – keha oskab olla lõdvestunud aga ergas.

Kas on näha, et inimesed on praegu vastuvõtlikumad vaimsele infole, kuna energia Maal on muutunud?

Kristiina Raie
Foto: erakogu

Energia on hetkel Maa peal väga dünaamiline. On rohkem võimalusi avanemiseks ja oma võimete kasutamiseks. Aga ma ei toeta teooriat, et praegusel ajal sünnivad nö kuldenergiaga lapsed ja enne sündisid indigo, kristalli, või hoopis nö vana energiaga inimesed.

Läbi aegade on Maale sündinud väga erineva energiaga inimesi.  Ühed on rohkem deaktiveeritud, nö tavalised  ja teised on rohkem teadlikud, võimete poolest aktiveeritud lapsed. Aga meeles tuleb pidada seda, et igas inimkehas on kõik keskused olemas, et muutuda teadlikuks üliinimeseks – teadlikuks Loojaks oma kehas.

Räägitakse sellest, kuidas Eestis on eriline energia ja et Eesti on eriliselt vaimne maa. Jah, Eestis on vaimne potentsiaal väga suur, aga seda potentsiaali kasutavad vähesed.

Energeetilises mõttes – jah see on tõsi, et siin piirkonnas on erilised paigad ja energiad. Samas seda tähtsustatakse üle, paljudes paikades üle maailma on väga erilised tugeva energiaga ja kõrge sagedusega kohad. Eestis on tänu konfliktsele ajaloole ka rahutu energia, mida on vaja veel puhastada ja tervendada.

Eestis on tugevalt aktiveeritud ellujäämise tasand. Siin on rabe ja närviline energia, mida on eriti tunda suuremates linnades. Ja Eestile on omane egoteadvuse iseloom – teisi hindav, kritiseeriv, sarkastiline, omaette hoidev, tõsine, samas ka vastupidav ja kannatlik.

Millest tuleneb Eesti eriline vaimsus?

Eestis on unikaalselt suur vabadus usulises ja poliitilises mõttes – inimesel on kergem tunda ennast iseseisva Loojana. Eestis on piisavalt puhast loodust ja ruumi, mis toetab ja toidab inimese energiat.

Aga, Eestis ja üldse Ida-Euroopas on võimendunud ellujäämistasand. Mis hirmu energiaga tõmbab inimese tähelepanu ja eluenergia keskenduma pidevale ellujäämisele. Nii et inimene ei pane tähelegi, kui kõik tema vitaalsed eluaastad ja kogu eluenergia on suures rabelemises raisatud nö elus püsimiseks.

Ja kogu vaimse tasandi potentsiaal jääbki kasutamata. Keskmisel eesti inimesel ei ole aega elu üle mõtiskleda – tunnetada nö suurt pilti. Tihti pole inimesel isegi kõrgemat visiooni, kuhu ta tahab oma loomisega välja jõuda.

Keskmine inimene täidab oma igapäevases elus plaani –  lõputuid kohustusi. Ja need kohustused kasvavad vastavalt kulutustele. Eestist peaks vahel välja saama – selleks et adekvaatselt võrrelda ja tunnetada, kuidas on energia ja olemine mujal.

Eestis on antud võimalus tunnetada Looja energiat meis eneses,  aga meie inimesed ei oska ellujäämistasandilt tõusta Loomise tasandile. Seda saab inimene aga teha siis kui oskab juba suhelda Vaimuga enda sees.

Olete loonud kaardid üliteadvusega suhtlemiseks…

Methodraie kaardid aitavad vahendada vastuseid oma üliteadvusest. Kui mõistuse tasand on liiga aktiivne ja segab inimesel kuulata oma sisetunnet, siis kaardid on väga praktilised ja usaldusväärsed abilised vastuse saamiseks.

Kaardid aitavad ka arendada ja parandada oma tunnetust – kõigepealt võib ise tunnetada vastust oma küsimusele ja siis vaadata, millise vastuse kaardid annavad. Kaartide juurde kuulub põhjalik seletuste raamat, mis iseenesest tõstab teadlikkuse taset.

Tiina Liimandi –  hiljuti kursuse lõpetanu, räägib oma kogemustest

Tiina Liimandi
Foto: Kohalolu

Järjest enam ja enam hakkasin kogema nn “juhuseid”. Ka oma mõtete tulemusi, nende materialiseerumist elus. Kui siiamaale ei usu, et sa oma peas lood oma reaalsust, siis… Kuna kogu pikka kursust läbis tugev peanoot – kõik on võimalik, siis no tahes-tahtmata peab midagi külge jääma, imendub vaikselt elu osaks, harjumuseks. Kõik ongi võimalik!

Me oleme lihtsalt liiga kaua hädaldades ohanud: “See pole võimalik!”

Ma olen loonud selle kursuse ajal igasuguseid asju. Suuri, väga suuri ja igapäevaseid väikseid imesid. Ja täna ma tean, et KÕIK ON VÕIMALIK. Nii on.

Karta ei maksa. Kursus on kerge ja väga põnev. Saali ees seisab selgeltnägija, kellel eriline anne anda teadmisi edasi paari lausega nii, et seda mõistavad korraga nii lasteaialaps, teismeline kui teadlane. Kristiina eriline soojus ja armastus inimestega suhtlemisel on alati väga kohalolev, pühalik, tunnetetav.

Iga kursuse materjali saab alati paberkandjal kaasa, nii ei pea kohapeal kribama, saab rohkem kogeda ja kohal olla, ning kui mingis teemas tahad rohkem süvitsi minna, saad valida töötoa lisaks. See on suur megaboonus kursusele!

Infot tulevate kursuste kohta saab Kristiina kodulehelt.

Kirjatüki vahendas: Raul

Eelmine artikkelInglisõnumid detsembri esimeseks täisnädalaks
Järgmine artikkelAastaring – 12 kuud või 8 paganlikku püha

JÄTA OMA VASTUS

Palun lisa oma kommentaar
Palun sisesta oma nimi