“HAARP on massihävitusrelv, mis on suuteline destabiliseerima põllumajanduslikku ja globaalset ökoloogilist süsteemi”

“Klimaatiline sõjapidamine on potensiaalseks ohuks inimkonna tulevikule, kuid mis on “juhuslikult” välja jäetud Nobeli rahupreemia saanud IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) raportitest.”

PDF versioon Michael Chossudovsky artiklist “Weather Warfare”, The Ecologist, detsember 2007

Globaalse kliimasoojenemise depattidel on harva tunnistatud, et uue põlvkonna keerulise elektromagneetilise relvaga on nüüd võimalik muuta maailma ilma. Nii Ameerika Ühendriigid kui ka Venemaa on on välja töötanud võime sõjalisel eesmärgil manipuleerida kliimaga.

HAARP tööpõhimõteUSA sõjatööstusesse on kliimaga manipuleerimise tehnika sisse viidud juba rohkem kui pool sajandit tagasi. USA Kaitseministeeriumi sidemetaga matemaatik John von Neumann, kes juba ammu nägi ette sel ajal veel ettekujuteldamatut kliimasõjanduse vormi, alustas oma kliimamaipulatsiooni uuringutega hilistel 1940-ndatel ja tegi seda “Külma Sõja” aegse kõrgperioodini välja. “Projekt Popeye” nime all kasutati Pilve-külvi (pilve tekitamise) tehnikat juba Vietnami sõja ajal 1967 aastal, mil eesmärgiks oli pikendada mussoonide hooaega ja blokeerida vaenlase varustusteekond mööd Ho Chi Minh rada.

HAARP PunchUSA sõjavägi arendas välja võime, mis suudab valikuliselt muuta ilmastikuolusid. Tehnoloogiat mida on täiustatud projekti HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program – “Kõrgsageduslik Päikese Aktiivsuse Uuringu Programm”) käigus, on Strategic Defense Initiative (Strateegilise Kaitse Algatuse) haru – “Star Wars”. Sõjalisest vaatevinklist on HAARP atmosfääris töötav ja põllumajanduslikke ja ökoloogilisi süsteeme destabiliseeriv ülemaailmne massihävitusrelv.

USA õhujõudude dokumendi nr. AF 2025 lõppraporti kohaselt pakub ilma manipulatsioon sõjas olijale mitmeid võimalusi vastase alistuma sundimiseks. Võimalused laienevad üleujutuste, orkaanide, põudade ja maavärinate vallandamiseks/tekitamiseks. “Ilma manipulatsioonid (kliimamanipulatsioonid) saavad olema osa kodumaisest ja rahvusvahelisest julgeolekust, mida on võimalik teostada ühepoolselt … Sellel võiks olla nii ründe-, kui kaitserakendus ja samuti võiks seda kasutada hoiatamise eesmärgil. Võime tekitada maal sademeid, udu ja torme või muuta kosmose ilma … ja kunstliku ilma tekitamine, need kõik on osa integreeritud (sõjalisest) komplektist.

HAARP tööks vajalikud chemtrail-id1977 ratifitseeris ÜRO Peaassamblee rahvusvahelise konventsiooni, millega keelati ära “sõjalise või vaenuliku keskkonna modifitseerimise tehnika kasutamine, millel on laialdased, kauakestvad või rasked tagajärjed”. See defineeris “keskkonna muutmise tehnikat” kui “ükskõik millist muutmise tehnikat, millega muudetakse teadlikult loomulikke protsesse – dünaamikat, maa koostist või struktuuri, kaasaarvatud selle elustikku, litosfääri, hüdrosfääri ja atmosfääri või avakosmost.”

Kuigi 1977 aasta Konventsiooni sisu kinnistati uuesti 1992 aastal ÜRO Kliimamuutuste raamkonventsioonis (allkirjastati 1992 Rios, Earth Summit) on debatt ilma muutmise üle sõjalistel eesmärkidel muutunud teaduslikuks tabuteemaks.

Sõjaanalüütikud on selle teema suhtes tummad. Meteoroloogid ei uuri asja ja keskkonnakaitsjad on keskendunud Kyoto protokollil põhinevale kasvuhoonegaaside heitkogustele.

HAARP programm

HAARP (asub Alaskal, Gokona lähedal ja loodi 1992) koosneb hulgast suure võimusega antennidest, mis saadavad läbi kõrgsageduslike raadiolainete tohutul hulgal energiat ionosfääri (atmosfääri ülemisse kihti).

Selle ehituse rahastajaks olid USA Õhujõud, USA Merevägi ja Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). USA mereväe uuringutekeskuse ONR (Office of Naval Research) ja USA õhujõudude teadusuuringute osakonna poolt juhitud HAARP kujutab endast võimsate antennide süsteemi, mis on võimelised looma “lokaliseeritud muudatusi ionosfääris”. Vastavalt selle ametliku leheküljele www.haarp.alaska.edu , kasutatakse HAARPi “väikeste lokaliseeritud muutuste esilekutsumiseks ionosfääri temperatuurides, et läbi teiste seadmete, mis asuvad kas HAARPi lähedal või sellest eemal, oleks võimalik neid füüsilisi reaktsioone ka uurida.”

HAARP tööpõhimõteKuid Rosalie Bertell (International Institute of Concern for Public Health president) ütleb, et Haarp töötab kui hiiglaslik kuumuti, mis on võimeline põhjustama tõsiseid häireid ionosääris, tekitades sinna mitte ainult auke vaid ka pikki sisselõikeid nendesse kihtidesse, mis takistavad surmava kiirguse pääsemist planeedile.

Füüsik Dr Bernard Eastlund nimetas seda “suurimaks ionosfääri kuumutajaks, mis eales on ehitatud”. HAARPi esitletakse, kui USA Õhujõudude uurimisprogrammi, kuid sõjalised dokumendid kinnitavad, et selle põhiliseks eesmärgiks on esile kutsuda muudatusi ionosfääris, eesmärgiga muuta ilmastikuolusid ja segada side ning radarite tööd.

vene-dumaVene Duuma raporti kohaselt: “USA-l on HAARP programmi all kavas läbi viia laiaulatuslikke eksperimente, luua relv kosmoselaevade ja rakettide sideliinide ja seadmete töövõime hävitamiseks, esile kutsuda tõsiseid õnnetusi elektrivõrkudes, nafta- ja gaasiliinides ja avaldada tervetele piirkondadele negatiivset mõju inimeste vaimsele tervisele.

HAARP antennide keskusUSA Õhujõudude poolt pärinevad analüüsid osutavad mõeldamatule: “ilma-tsüklite, kommunikatsiooni ja elektrisüsteemide varjatud manipuleerimise kasutamine globaalse sõjarelvana võimaldab USA-l lõhestada ja domineerida terveid piirkondi. Ilma manipulatsioon on enamjaolt eesõigusega (eelisega) relv. Seda saab kasutada majanduse, ökosüsteemi ja põllumajanduse destabiliseerimiseks nii “vaenulike” kui ka “sõbralike riikide” vastu ilma nende enda teadmata. Samuti võib see vallandada kaose nii finants- kui tooraineturgudel. Häired põllumajanduses loovad suurema teravilja ja toiduabi sõltuvuse USA-st ja teistest Lääne riikidest.”

HAARP loodi Raytheon Korporatsiooni poolt (kellel on ka HAARPi patent), USA Õhujõudude ja British Aerospace Systems (BAES)-i Anglo-Ameerika partnerluse raames.

HAARP antennidHAARP on üks nendest arenenud relvasüsteemi koostööprojektidest kahe arenenud kaitsehiiglase vahel. HAARP projekt käivitati 1992 aastal Atlantic Richfield Corporationi (ARCO) tütarettevõtte Advanced Power Technologies, Inc (APTI) poolt. APTI (kaasaarvatud HAARP patent) müüdi 1994 ARCO poolt E-Systems Inc.-le. E-System (lepingus CIA ja USA Kaitseministeeriumiga) pani paika “Maailmalõpu plaani”, mis lubab Presidendil tegeleda tuumasõjaga. Seejärel omandas selle Raytheon Corporation, mis on üsk suurimaid luure töövõtjaid Maailmas. BAES oli seotud arengujärgus HAARP projekti antennimassiivi arendamisega 2004 aastal Office of Naval Research sõlmitud lepinguga. BAES usaldas 132 kõrgsagedusliku antenni paigaldamise oma USA tütarettevõttele BAE Systems Inc. Juulikuu “Defense News” teadaande kohaselt võttis projekti üle BAES’s Electronic Warfare allüksus. Septembris sai see üksus HAARPi antennide disaini, ehitamise, aktiveermise ja tehnliste saavutuste eest DARPA poolt kõrge auhinna.

HAARP on 100% funktsioneeriv. Kuigi ei ole kindlaid tõendeid selle kasutamise kohta sõjalistel eesmärkidel, siis Õhujõudude dokumedid näitavad, et HAARP on osa maailmaruumi militariseerimisest. Võiks eeldada, et antennid juba läbinud rutiinse testimise.

HAARP tegutsemasUNFCCC järgi on IPPC-l mandaat “pääseda ligi teaduslikule, tehnilisele ja sotsiaalmajanduslikule infole, mis on oluline mõistmaks kliimamuutusi”. See mandaat hõlmab ka keskkonnaga sõjapidamist. ” Tuginedes eksperiisile, 2500 teadlase andmetele, poliitikategijatele ja keskkonnakaitsjatele mitmetuhandeleheküljelises IPCC raportis, siis Kliimamanipulatsioonide olemasolu küll tunnistatakse, kuid selle sõjalisel eesmärgil rakendamine ei ole poliitiliste analüüsides ega teaduslikes uurimustöödes teemaks.

“Kliima sõjapidamine” on potensiaalseks ohuks inimkonna tulevikule, kuid on “juhuslikult” 2007 aastal Nobeli Rahupreemia saanud IPCC raportitest välja jäetud.

Tõlgitud Allikast

Veel täpsemalt HAARP-st ja lisaks ka video

Eelmine artikkelPiim ja inimese tervis
Järgmine artikkelKurkum – selle kasulikkus ja kasutus

2 KOMMENTAARI

JÄTA OMA VASTUS

Palun lisa oma kommentaar
Palun sisesta oma nimi