Ent kust läheb piir laiskuse ja sooritusvõime vahel?

Võttes arvesse, et demograafilised probleemid Eesti ühiskonna eksistentsiruumis aina süvenevad, siis muuks, kui poliitilise tasandi sooritusvõime puuduseks seda nimetada ei saa. Meie arusaamade kohaselt seostub aga puude olemus ennekõike ratastoolis inimesega. Vaimset puuet peetakse ohtlikuks ja sellised inimesed tuleb ühiskonnast isoleerida.

Foto: belfasttelegraph.co.uk
Foto: belfasttelegraph.co.uk

Kui aga vaimne puue väljendub võimu tasandil ja on piisavalt massiline, siis seda peetakse klassikaliseks poliitikaks. Nii oleme jõudnud ühiskonda, kus puudulik arusaamine ümbritsevast ei võimalda enam poliitilist tasandit korrale kutsuda. Ainus, mida poliitik sellises keskkonnas vajab, on see, et kõik teda imetleksid, et ta oleks ilus ja et ta elaks igavesti. Vastavalt meie kultuurilistele vaadetele on orjakaubandust peetud kuritegevuseks.

Tänu taevale! Ent kaasajal toimub orjapidamine teistel alustel. Nendeks on monetaarne niiditõmbamine ja inimkonna sotsio-psühholoogiline programmeerimine, mis kätkeb endas erinevaid manipulatsiooni metoodikaid. Vähemasti tegeldakse tänapäeval tööjõu vaba liikumise tagamisega, mille korraldamisega tuleb tegeleda ka Eesti palgalistel riigiametnikel. Samas, nagu aeg on näidanud, kipub sealjuures võimutasandil tekkima illusioon, et pole vaja panustada struktuuri, mis võimaldaks konkurentsivõimelise toote loomist.

See fenomen avaldub meie võimulolijate otsustes ja käitumises, mida jälgides jääb mulje, et toodete konstrueerimine rivaalide ületrumpamiseks on kulu- mitte tuluallikas. Kas pole üllatav? Veelgi enam, siinmail ei osata isegi küsida, milline vastav struktuur võiks välja näha, mis konkurentsivõimelist toodet looks ning toota suudaks. Ilmselgelt ei ole meie valitsejad MONOPOLY taktikaliste käikudega sinapeal olenemata sellest, et nad selles mängus paratamatult osalevad. Ei ole sellist looma meie metsades nähtud ja seda aborigeenidele näidata oleks eluohtlik.

Ent on sellel siis lõppude-lõpuks ka tähtsust? Ei ole! Miks ei ole? Aga sellepärast, et KÕIK läheb nii või teisiti tagasi kasti, kõik muutub ja on muutumises. Mängijad tulevad ja mängijad lähevad.

Niisiis oleks hoopis mõttekam endilt küsida, mis tegelikult oluline on – kas mitte koostöö oma mitmekülgsetes väljundites, mitte konkurents?

Elamine kooskõlas loodusega, mitte selle hävitamine mingite räpaste paberilipakate omamise eesmärgil.

Hoolimine teistest olevustest, mitte nende mahanottimine ja mürgitamine kontrolli saavutamiseks.

Foto: terror-tree.co.uk
Foto: terror-tree.co.uk

Meie tavakodaniku elu tööjõuturul kulgeb zombilikult programmeeritult ja võimutasandi poolt on kujundatud see, et nende jüngrid oleksid tarbijaühiskonnale kohaste kommetega. Lisaboonusena on kirjeldatud ühiskond võimetu rakendama kaasaegseid tehnoloogiaid ja kompaktseid süsteeme. Peamine põhjus seisneb selles, et selliseid süsteeme ei saa nagu poliitikat valitseda, vaid neid tuleb juhtida. See on aga poliitikuist koosnevaile nõukogudele selgelt üle jõu käiv ülesanne.

Võib vaid oletada, millised tagajärjed võivad olla sellise ühiskonna jaoks temapoolsel tuumajaama rajamisel ja haldamisel kui juba ainuüksi Vabaduse Risti kooshoidmisega on olnud niivõrd palju sekeldusi.

[quote_box_center]Võim toimib nii Eestis kui ka näiteks Ameerika Ühendriikides kui pärdik granaadiga, kes on võimeline laskma õhku kõik, mis ei ole tema tõekspidamistega kooskõlas, millest jõud üle käib ning mille laipa saab loomastunud inimkarjale demonstreerida missiooni eduka läbiviimise tõestamiseks.[/quote_box_center]

Käsutamisõigustega isikutel jääb tihtilugu jultumust üle ennast veel välja vabandada väitega, et ega nad pommita tavakodanikke, viimased lihtsalt elavad piirkonnas, kus mürskude kasutamine on paratamatu. Ent sellises olukorras on kõige suuremaks kannatajaks kõige haavatavam ühiskonna tasand, mille moodustavadki antud regiooni asunikud. Eelnevat kinnitavad muuhulgas kohalikud sotsioloogia uuringud, mille kohaselt juba varases koolieas on levinud hirm tuleviku ees ja kardetakse kaotada isegi seda, mis olemas on.

Seega, kuhu edasi, lugupeetud väejuhid?

Näitena USA ja Iisraeli omavaheline koostöö viitab kolmandale maailmasõjale Euraasias. Juba toimub maade okupeerimine. Milleks see vajalik on? Maailmavalitsejad soovivad kehtestada Uut Maailmakorda. Selleks ongi ette nähtud pidada maha 3 maailmasõda. Praegu on fookuses Lähis-Ida, sest see on strateegiline maailmajagu – külluslikult naftat ja muid maavarasid, mida ekspluateerida annab. Poliitiliselt korrektse eneseväljenduse puhul on tegemist uus – ehk neoliberarismi ilminguga.

Uusliberarismi üheks tunnusjooneks on arengumaadele pealesurutud maavarade kui toormaterjali väljavedu, muutes viimased sõltuvaks jõukatest riikidest erastamise ja mitmesuguste finantsskeemide toel, kaasaarvatud poliitilisel fiktsioonil rajanevad riigivõlad, mille kaudu majanduslikult viletsamal järjel olevad maad finantseerivad rahakamaid, lisaks oma loodusressursside üleandmisele ostmaks vastutasuks sisse toksilisi lõpp-produkte moraalilagedatest individiualistidest koosnevatest suurkorporatsioonidelt, kes on suutelised taolist kräppi kokku keerama.

Eestile ülaltoodud tapatalgutest EI PIISA. Nii panustatakse ELi sõjalisse missiooni Kesk-Aafrika Vabariigis, mis kinnistab tugevat strateegilist partnerlust NATO ja Euroopa Liiduga. Vägev klann!

Jätkates mõttelõnga kaasaegse ühiskonnas levinud toimemehhanismide osas, tuleb tõdeda, et varastamisega tegelevad intensiivselt samaväärse psüühikaga miljonäridki, kuna neil on vajadus kindlustada enda tulevikku. Nad tahavad olla täiesti veendunud selles, et kui meie rahatrükil põhinev süsteem kokku variseb, siis nende väärtpaberid ja kuld on peidetud turvaliselt välisriikide pankadesse, kus viimaste omanikud seisvat ressurssi oma äranägemise järgi kasutada saavad.

Eelnevat arvesse võttes pole ka midagi imestada, et vaesus on Eestis vähidiagnoos. Tagatipuks põeb Aivar Riisalu Riigikogus, et siinses ühiskonnas ei saa enam rikas ka olla! No kaua sa ikka neid makse välja pumpad. Ahjaa, järge ka ei jõua pidada ja kõik need maksumäärad lähevad sassi nagu pudru ja kapsad. Ning ideed lõpevad ka ükskord otsa, mida kõike võiks rahas mõõta ja ära erastada. Ja nii ta laseb nagu orav rattas: “Kullakesed, ausalt öeldes mulle tuleb nutt peale!..nüüd me räägime sellest maamaksust. Viskan kivi ka oma erakonna kapsaaeda… vaesed ei jõua enam rikastele raha kokku vedada…riik peab aeg-ajalt üle vaatama maa maksustamise määrad… aga meie teeme siin äri… tulge mõistusele! aitäh!”

Foto: dailymail.co.uk
Foto: dailymail.co.uk

Inimesed on juba niigi hirmul, kuna nad on korduvalt näinud, kuidas raha devalveerub ja nende pensionifondid vastu taevast lendavad. Kogudes enda raha aga pangaarvetele ei tule meile mõttessegi, et selle raha väljalaenamise eest luuakse lapstööjõudu kasutavaid tööstusettevõtteid Hiinas. Samal ajal suletakse analoogseid ettevõtteid sinu kodumaal ja sinu üleaianaabrid jäävad seepärast töötuks.Teistmoodi, kui organiseeritud kuritegevus, seda nimetada ei saa. Kuid see protsess kestab ja selle läbiviijaid peetakse auväärseteks ärimeesteks ja poliitikuteks.

Valitsusasutused ja julgeolekuteenistused tegelevad samuti röövimisega läbi nuhkimise ja organiseeritud jälitustegevuse. Need kaks viimast laienevad ka teistesse eluvaldkondadesse nagu näiteks meelelahutustööstus.

Endine CIA töötaja John Rizzo on avalikustanud, et Washington ja Hollywood on palju tihedamalt seotud, kui kellelegi on varem mõttessegi tulnud: raha-ja informatsioonivahetus. Uusi ilmakodanikke harjutatakse juba maast madalast võtma sääraseid anormaalsusi kui elu loomulikku osa. Nii on loodud hulgi multifilme, mis taolist võimulolijate agendat propageerivad.Disney animatsiooni NSA droonidest on teil võimalik vaadata siit.

Praeguse aja maadejagamine ja üldlevinud orjastamisvormid peaks võrdsustama natsiroimade ja kommunismikuritegudega. Samas igasuguse patriotismi läbiviijaid ja muudel meetoditel manipuleerijaid oleks õiglane kohelda samadel alustel kui sõjakurjategijaid. Mida kiiremini selliseid väärtegevuse vorme teadvustatakse ja korrale kutsutakse, seda väiksemad saavad olla tekitatud kahjud inimkonnale.

Allikaid:

Kolmas Maailmasõda – Uus Maailmakord ja Iraan World

Ameerika Ühendriigid, Iisreal plaanivad Süüria lõunaosa okupeerimist

Piret Pernik: Koostöö tugevdamine Prantsusmaaga on Eesti poliitiline huvi

Vaesusesse sündimine on Eestis vähidiagnoos

Riisalu riigikogus: siin riigis ei ole võimalik varsti enam rikas ka olla!

CIA vilepuhuja avalikustab: Hollywoodi megastaar küsis kord valitsuselt $50K kokaiini tegutsemaks kui salaagent

Eelmine artikkelVesinikperoksiidi ootamatud kasutusviisid
Järgmine artikkelMiks tapab kopsuvähk vildakas süsteemis rohkem naisi kui rinnavähk?

JÄTA OMA VASTUS

Palun lisa oma kommentaar
Palun sisesta oma nimi