ÜRO – mis ja kes peituvad selle maski taga tegelikult?

3
5777

roths-rockaMeile on räägitud, et ÜRO on rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärgiks on hõlbustada rahvusvahelist koostööd  ühiskonna arendamise, majanduse edendamise, rahvusvahelise turvalisuse ja  seaduse abil. Nemad reklaamivad endid ja neid reklaamitakse, kui lugupeetud organisatsiooni, mis tegeleb rahu, turvalisuse, arengu, inimõiguste ja humanitaarküsimustega.

Pole ime, et ÜRO on alati rahvusvaheliste konfliktide ja ebastabiilsuste esirinnas, kuna just need sündmused loovad neile ideaalse õhkkonna reklaamimaks end eelnevalt loetletud ideede kandjana.

Siinkohal viitan ÜRO enese reklaami eesmärgil peavoolu meediavõrkude ärakasutamisele, nagu nt CNN. CNN-i omab Time Warner, mida omakorda omab JP Morgan Chase and Company ja Dodge & Cox Inc. Samuti on sellel valitud seltskond omanikke nagu nt Jeffrey L. Bewkes. Hr. Bewkes istub Time Warnersi peakorteris. Samuti on ta Välissuhete nõukogu (The Council on Foreign Relations – CFR) liige, mida juhitakse ja rahastatakse Rothschildide ja Rockefellerite perekondade poolt.

trilateralJa tegelikult enamus peavoolu meedia omanikest on CFR-i liikmed, nagu ka trilateraalse komisjoni liikmedki. Järgmine näide on Richard D. Parsons, kes oli aastatel 2003-2009 Time Warnersi juhatuse liige. Hetkel on ta Hoolekogu liige ning Rockefeller Foundationi vanemnõunik. Samuti võiks mainida Frank J. Caufield-i, kes on järjekordselt peamine otsene Time Warner Corp-i omanik ning samuti ka CFR-i liige.

Lubage mul endale veelkord meelde tuletada, et CNN-i omab Time Warner Corp, mida omab hulk  teatud indiviidide ja korporatsioone, mida omakorda juhivad üksikud perekonnad. Need perekonnad peituvad enda poolt juhitud korporatsioonide taha, kasutades palgatud töötajaid ja poliitikuid oma räpase töö tegemiseks.

Miks me kingime oma planeedi asjadest arusaamise võime üksikule valitud seltskonnale, kellele inimkond absoluutselt korda ei lähe? Lapsena ma ei mõistnud, kuidas inimolendil võivad olla niivõrd halvad kavatsused. Täna usun ma siiani, et inimene ei suuda teha seda, mida need “juhtorganid” ja multirahvusvahelised korporatsioonid teevad. Hoolimata sellest, kas see tekitab sinus samasuguseid mõtteid või mitte, loodan, et vähemalt panevad need eelloetletud  seotused sind kulmu kergitama.

Mul ei ole vaja sinu tähelepanu juhtida ka JP Morgani (peamine Time Warneri omanik) ja Rockefellerite vahelisele sidemetele, mis mängisid ka suurt rolli (USA) Föderaalreservi loomisel 1912 aastal. *Jp Morgan oli mees, kes saades teada, et Nicola Tesla leidis mooduse vaba energia kasutamiseks ja levitamiseks üle maailma, lõpetas koheselt Tesla projekti rahastamise. Samuti mängis Jp Morgan nimeline pank peamist rolli 2008-2009 aastate ülemaailmse majandussurutise alustamisel. Tulemus?

Seega, mis kõigel sellel on pistmist ÜRO-ga?

Noh, kõik samad isikud, kes omavad peavoolumeedia võrgustikke omavad ja juhivad ning on loonud ka ÜRO. ÜRO omanikud kasutavad oma meediavõrke miljardite inimeste arusaama kujundamiseks. Mitte just väga paljud inimesed ei tea, et peavoolumeedia ettevõtted kuuluvad vähem kui 5-le rahvusvahelisele ettevõttele ja et kõigil nendel ettevõtetel on sidemed Rockefellerite ja Rothschildide perekondadega.

Kui sukelduda sügavamele nendesse ettevõtete tausta, siis kõik need (nagu General Electric) on otseselt seotud puhta energia tehnoloogia mahasurumisele. Rohkem vaba energia allasurumisest leiad siit. Veel rohkem saab sidemeid luua ka toidu ja meditsiini tööstusega.

See pole juba ammu enam saladus ega vandenõu teooria, et meie planeeti omab väike grupp perekondi ja ettevõtteid, mida nad juhivad. On ilmne, et neil “inimestel” ei ole meie jaoks just parimad kavatsused.

Rahvasteliit/Versailles´i rahulepe

ÜRO eelkäijaks oli Rahvasteliit, mis loodi 1919 aastal Versailles. Enamus arvab, et ÜRO loomise idee taga oli Teine maailmasõda. Kuid ei olnud. Rahu nime taha hästi maskeeritud globaalse kontrolli plaanile pandi alus juba enne 1945-ndat aastat. Rahvasteliit oli valitsustevaheline organisatsioon, mis loodi Esimese maailmasõja lõpetamiseks läbi viidud Pariisi rahukonverentsil.

Konflikti abil rahvusvahelise organisatsiooni loomine on omaette trikk. ÜRO loodi 1942 tänu Teisele maailmasõjale. Alati kui leiab aset mõni globaalne konflikt, siis selle tagajärjel loodud “miski” on alati otsene lahendus antud konfliktile. Kas oled kunagi mõelnud, et konflikti tekitamise eesmärgiks on pakkuda välja mõni “lahendus”? Milline pettus see küll oleks. Milline suurepärane trikk meie tahte kontrollimiseks. Ulataksime oma tahte neile, kes sooviksid seda meie vastu oma huvides ära kasutada.

Rahvasteliit loodi Rockefellerite perekonna poolt, kes olid kogu operatsiooni rahastamise taga. Samal ajal loodi ka Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, mis on ja oli samuti tugevalt Rockefellerite ja Rothschildide poolt rahastatud. On ilmselge, er Rockefelleri ja Rothschilde perekonnad lõid ÜRO, ilma kelleta oleks sellise globaalse organisatsiooni loomine olnud võimatu.

Samad grupid, kes rahastasid Natsi Saksamaad, lõid ka ÜRO? Sõja mõlemaid pooli rahastas sama seltskond?

Rahvusvahelise globaalse juhtorgani puhul tuleks küsida endalt põhiküsimusena seda, et kes on vastutav? Kes langetab otsuseid? Milliseid võimalikke seoseid saab veel luua ÜRO ja teiste  planeet Maa peamiste juhtorganite vahel? Kui tihti me neid küsimusi esitame? Ja kui tihti me loome seoseid? Kui ÜRO loodi maailmasõja järel rahu ja stabiilsuse tagamise eesmärgil, siis miks need samad osapooled rahastavad mõlemat osapoolt sõjas? Kas eesmärgiks oli lihtsalt kasumi saamine või tahtsid nad tekitada sõda selleks, et luua maailma valitsev juhtorgan?

Ka Maailma Terviseorganisatsioon (WHO – seesama organisatsioon, mis pidevalt maailmale hoiatusi ja teavitusi edastab kõikvõimalike tulevaste “epideemiate” ja muu tervist puudutava statistika osas) on osa ÜRO-st, millel omakorda on eriharud Codex Alimentariuse ja Toidu ja Ravimi Administratsiooni (FDA) näol.

Ma räägin Paul M. Warburgist, saksa päritolu pankurist, kes oli Föderaalreservi juhatuse liige. Kas Föderaalreserv ei peaks mitte olema Ameerika Ühendriikide üksus? Mees oli tugevasti seotud Föderaalreservi loomisega ning ka tema perekond I.G Farbeniga – Esimese maailmasõja ajal keemiatööstuste poolt nagu BASF, Bayer, Hoechst, Agfa jt. loodud korporatsioon, mis oli Teise maailmasõja ajal seotud paljude sõjakuritegudega! I.G Farben oli Rockefellers Oil Company ja General Motorsi järel suuruselt teine tööstusettevõte. Nagu mainitud oli I.G Farben seotud mitmete sõjakuritegudega, mil ta varustas natse relvadega ja isegi finantseeris natsiparteid.

reserveMiks peaksid Föderaalreserv ja Rockefellerid olema  seotud I.G Farbeniga? Kas Föderaalreserv ei ole siis Ameerika üksus? Kas nad mitte ei rahastanud ka Ameerika Ühendriike? Paul Warburg ja tema pere olid seotud Föderaalreservi loomisega, perekond juhtis I.G Farbenit, mis toetas Natsi liikumist … Mis ometi toimub? On piisavalt tõestusmaterjale, mis kinnitavad, et mõlemaid osapooli Teise maailmasõja ajal rahastati samade inimeste poolt. Föderaalreserv on siiani Warburg perekonnaga tihedalt seotud. Nad on muundanud ennast mitmeks rahvusvaheliseks suurettevõtteks ja finantsasutuseks, nagu Warburg Pincus.

Ei ole ka saladus, et ka Bushi perekond lõikas sõjast suurt kasu. Kas teadsid, et Bushi perekonna liikmed olid samuti tugevalt seotud föderaalreserviga ja et Bushi ja Rockefellerite perekonnad on omavahel väga lähedased? Link, kuidas Bushi vanaisa aitas Hitleril võimule pääseda. Ei ole saladus, et presidendid on kõik föderaalreserviga olnud seotud. Prescott Bush oli see mees, kes töötas koos natsidega ja lõikas Hitlerit rahastanud ettevõtetest kasu.

Tänu kõikidele nendele sidemetele on lihtne näha, kuidas ÜRO asutajad (ajades raha järge) olid seotud inimsusevastaste tegudega. Seega, miks sa arvad, et kõike see tänapäeval teisiti on? Mis siis, kui ÜRO sulle rahu tagavast organisatsioonist vaid illusiooni tekitab, loomaks kaost ja hirmu ning ellu viies agendat, millega alustati juba siis, kui kõiki meid veel sündinudki ei olnud?

Kuidas saab ÜRO meid kaitsta kaevandusettevõtete eest nagu Rockefeller Hughes Corporation, mis üle maailma hirmsaid metsikusi läbi viivad ja mida omavad samad tegelased, kes lõid ka ÜRO?

Pea meeles, et need olid vaid mõned näited tihedast seotusest kõige vahel. Uurides ise edasi, leiad neid veel ilmselt palju.

Üks teadvuse avardumise aspekt on see, et me kõik ärkame ajaloo jooksul TEGELIKULT asetleidnud uute faktide märkamiseks. Aastate jooksul oleme näinud palju segadust sellel planeedil, kuid üha enam inimesi on hakanud leidma rahu, nad kogevad rohkem rõõmu ja soovivad planeet Maa jaoks muutuseid. Läbi enda ärkamise me muudame ka planeedi vibratsioone. Me oleme tuhandeid aastaid olnud pimedad liiga paljudele asjadele. Elame läbipaistvuse ajastul. Läbi “pimedate” kogemuste jõuame “valgeimate” kogemusteni. Vaata kuidas tahad, kuid kõik, mis praegu planeedil Maa välja mängitakse on kogemus inimrassile. Sündmused leiavad aset just meie ülesraputamiseks.

Olgu see siis tegelik tõde kanepi, föderaalreservi, illuminaatide, maaväliste, armastuse jagamise või mõne muu kohta, võib öelda, et läbipaistvuse aeg suunab miljonid inimesed tõeni ja tõeks on armastus. Armastust on vaja uue maailma alustalaks. Selle ees mis toimub, oleme vastutavad. Kui ärkame unest, siis olen kindel, et me ei lase sellel, mida siiani, enam juhtuda. Me ei kavatse enam üleval hoida süsteemi, mis ei resoneeri meie endiga. Selle asemel loome me uue ja vana jätame seljataha.

Allikas

Eelmine artikkelTiibeti piimaseene elu – päevik
Järgmine artikkelNeljas nädal ja hambapastad
Astun onnist välja ja laulan sellest, mida näen. Kahtlen ...

3 KOMMENTAARI

  1. looge, looge uus- palju õnne. lõhutut on raskem üles ehitada kui uut.

    kõik see sai alguse kristlikust maailmmast. lõhuti põhjalal religioon, et maase tampida rahvas: teha nad sõnakuulelikeks töllideks. praegu hakkasid moslemid kristlaste vastu madistama. no sellest tuleb sõda muidugi! usa on juba niipalju teinud oma ülemaailmse võimu heaks, et niisama see religioonide sõda ei jää. moslemitega, kes veel alles on, on asjalood hullemad kui tulevad külm ja nälg üheskoos, kõige pimedusega.

Vasta Q-negativ Pole Saadaval-le Tühistada vastus

Palun lisa oma kommentaar
Palun sisesta oma nimi